Arcer - Ţibleş Bran

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Arcer - Țibleș Bran
Categoria a IV-a IUCN (rezervaţie naturală)
Tibles Dragomiresti.jpg
Imagine din rezervaţie
Informaţii generale
Poziţie Actual Maramures county CoA.png Judeţul Maramureş
Oraş apropiat Dragomireşti
Coordonate 47° 30‘ 44“ N 24° 14‘ 31” N
Suprafaţă 150 ha
Înfiinţare 1994, declarat în 2000
Administrator Ministerul Mediului şi Pădurilor
Vezi şi Arii protejate în judeţul Maramureş

Arcer - Țibleș Bran este o rezervație naturală de tip geologic, floristic şi peisagistic), situată în judeţul Maramureş, pe teritoriul administrativ al orașului Dragomireşti și al comunelor Groșii Ţibleşului și Suciu de Sus.

Localizare

Aria naturală se află în Munții Țibleșului (grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei] inclusă în lanțul muntos al Carpaţilor Orientali), în extremitatea sud-estică a județului Maramureș la limita de contact cu judeţul Bistriţa-Năsăud, la o altitudine cuprinsă între 1400 și 1840 m, cea maximă atinsă în Vârful Bran (Țibleș)[1].

Descriere

Rezervația naturală declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000[2] (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate) se întinde pe o suprafață de 150 hectare[3] și se suprapune sitului Natura 2000 - Valea Izei și Dealul Solovan[4].

Aria naturală reprezintă zona muntoasă acoperită cu păduri de foioase şi rășinoase, cu pajiști şi fâneţe. Zona este cuprinsă între Vârful Arcer (1.829 m) și Vârful Bran (1.840 m) şi prezintă un deosebit interes geologic, floristic și peisagistic[5].

Floră

Vegetația forestieră este constituită din arbori și arbusti cu specii de de: molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (Acer campestre), mesteacăn (Betula pendula), castan sălbatic (Aesculus hippocastanum), ulm (Ulmus glabra), arțar (Acer platanoides), plop tremurător (Populus tremula), arin de munte (Alnus viridis), arin negru (Alnus glutinosa), salcie albă (Salix alba), salcie căprească (Salix caprea)[6], păducel (Crataegus monogyna), soc (Sambucus nigra), corn (Cornus mas), alun (Corylus avellana), mur (Robus fruticosus), zmeur (Robus idaeus), măceș (Rosa canina), afin (Vaccinum myrtillus L.).

Gălbinele (Lysimachia punctata)

În arealul rezervației vegetează mai multe rarități floristice (unele ocrotite prin lege) cu specii de: clopoțel de munte (Campanula alpina), angelica (Angelica archangelica), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), ghințură galbenă (Gentiana lutea), bulbuc de munte (Trolius europaeus), drețe (Lysimachia nemorum), gălbinele (Lysimachia punctata)[7], limba cucului (Botrichium lunaria)[8], plămânărică (Pulmonaria officinalis), luceafăr (Scorzonera rosea)[9], brândușă de toamnă (Colchicum autumnale), păștiță (Anemone nemerosa), frag (Fragaria vesca), margaretă (Leucanthemum vulgare), ovăscior argintiu (Trisetum flavescens), crețișoară (Alchemilla vulgaris), ghiocel (Galanthus nivalis), lușcă (Leucojum vernum), ciuboțica cucului (Primula vernis), leurdă (Allium ursinum), coada-calului (Equisetum arvense) sau ţintaură (Centaurium umbellatum).

Atracții turistice

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, arii protejate, zone naturale), astfel:

Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din satul Larga, comuna Suciu de Sus
 • Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din satul Larga, construcție 1771, monument istoric
 • Mănăstirea de călugări din orașul Dragomirești
 • Muzeul țărăncii române din orașul Dragomireşti
 • Rezervația naturală „Peștera din Dealul Solovan”
 • Zona turistică „Valea Izei”

Căii de acces

Vezi şi

Note

 1. Protectedplanet.net - Arcer - Tibles Bran Nature Reserve; accesat la 10 iunie 2013
 2. Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000, accesat la 10 iunie 2013
 3. Apmmm.anpm.ro - Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș; accesat la 10 iunie 2013
 4. Natura 2000.mmediu.ro - Valea Izei și Dealul Solovan; accesat la 10 iunie 2013
 5. Marasilva.ro Arii protejate din județul Maramureș - Arcer - Țibleș Bran; accesat la 10 iunie 2013
 6. Salcia căprească este cunoscută și sub denumirea populară de iovă
 7. Specia floristică Lysimachia punctata este cunoscută și sub denumirea populară de iarbă-de-lungoare
 8. Limba cucului mai este cunoscută și sub denumirea de floarea dragostei
 9. Specia floristică Scorzonera rosea mai este cunoscută și sub denumirea de lăptiucă