Armata Română

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Armata Română
Stema Ministerului Apărării Naţionale
Forţa armată
Vârsta de recrutare 20 ani împliniţi pentru serviciul militar (18 pe timp de război şi pentru voluntari)
Disponibilitate bărbaţi între 16 şi 49 de ani: 5,682,299 - femei între 16 şi 49 de ani: 5,557,098 (est. 2008)
Apţi pentru serviciul militar bărbaţi între 16 şi 49 de ani: 4,542,720 - femei între 16 şi 49 de ani: 4,604,484 (est. 2009)
Număr anual de persoane care împlinesc vârsta necesară bărbaţi: 124,356 - femei: 118,430 (est. 2009)
Cheltuieli militare
Valoare 3,5 miliarde $ (2007)
Procent din PIB 2,05% (2007)

Forţele Armate Naţionale sunt structurate în principal în următoarele categorii: Forţele Terestre, Forţele Aeriene şi Forţele Navale, aflate sub comanda Statului Major General, direct subordonat Ministerului Apărării Naţionale. Pe timp de război, Preşedintele României este comandatul suprem al Forţelor Armate. În momentul de faţă Ministerul Apărării Naţionale este condus de Gabriel Oprea, iar Şeful Statului Major General este amiralul Gheorghe Marin [1].

În prezent, numărul total de efective participante la misiuni internaţionale este de 1309 [2], trupe române regăsindu-se în Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Irak şi Afganistan [3]. Serviciul militar obligatoriu a fost eliminat din 2007 [4] [5] [6].

Structură

În cadrul Ministerului Apărării Naţionale există următoarele structuri:

 • Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare, structură centrală a MApN, coordonează îndeplinirea obligaţiilor asumate şi care decurg din calitatea de membru NATO şi al Uniunii Europene a României, asigurând aplicarea politicii de apărare şi planificarea integrată a apărării, precum şi coordonarea cooperării politico-militare internaţionale [7].
 • Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării Naţionale în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, asigură relaţiile cu alte autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative şi asigură asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine, conduce activităţile care privesc informarea publică şi mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale şi coordonează activitatea de soluţionare a problemelor sociale ale personalului [8].
 • Departamentul pentru armamente se ocupă de managementul programelor majore de achiziţii şi al activităţilor de testare şi evaluare, cercetare-dezvoltare şi inovare pentru tehnică şi tehnologii militare, învăţământ militar superior tehnic; politici de achiziţii pentru înzestrare, monitorizare şi evaluare tehnică, obiective de parteneriat şi relaţii industriale [9].
 • Statul Major General asigură, conform Legii nr. 346 din 21 iulie 2006 (art. 12), conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţelor, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea armatei, conducerea operaţiilor întrunite, antrenarea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de bază şi de specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervă, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, informatică, supraveghere, recunoaştere, logistică şi infrastructură, desfăşurarea relaţiilor militare internaţionale, asistenţa religioasă în Ministerul Apărării Naţionale şi încheierea înţelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovarea valorilor specifice culturii militare şi educaţiei civice [10].

Dotări

Trupe române în Afganistan

Ca urmare a aderării României la NATO în 2004, a urmat o perioadă de pregătiri intense pentru transformarea armatei într-o instituţie profesionistă până în anul 2007, urmând a avea 90.000 angajaţi, dintre care aproximativ 75.000 militari şi 15.000 civili [11]. Dintre cei 75.000, circa 45.800 vor reprezenta forţele terestre, circa 13.250 forţele aeriene şi 6.800 forţele navale, restul de 8.800 având alte sarcini [12]. În prezent Armata Română trece printr-un proces de restructurare în trei stagii. Primul stagiu va fi completat în 2007. Anul 2015 va marca sfârşitul celui de-al doilea stagiu, când forţele armate vor fi reduse la 80.000 oameni. Întregul proces este estimat să fie completat în 2025. Aceste modificări au ca scop modernizarea structurii forţelor armate, prin reducerea personalului şi achiziţionarea de tehnologie nouă şi îmbunătăţită, compatibilă cu standardele NATO [13].

Potrivit unui material difuzat de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), prioritatea în domeniul achiziţiilor de echipamente moderne o deţin forţele aeriene [14]. O realizare a Forţelor Aeriene a fost modernizarea elicopterului IAR - 330 SOCAT, realizată cu ajutorul unei firme israeliene, care a dus la asigurarea interoperabilităţii cu sistemele NATO [14] Tancul mijlociu românesc TR-85 M1 a intrat recent în dotarea Forţelor Terestre ale armatei române, el fiind varianta modernizată a principalului vehicul de luptă al infanteriei [14]. Obiectivul principal al Statului Major al Forţelor Navale a fost şi este achiziţia, revitalizarea şi modernizarea fregatelor Regele Ferdinand şi Regina Maria [14].

Istoric

Paradă militară de Ziua Naţională a României.

La 12/24 noiembrie 1859, Prin Înaltul Ordin de Zi nr. 83, al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, este înfiinţat Statul Major General [15]. Bazele moderne ale constituirii şi consacrării Forţelor Terestre pot fi plasate în timp din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În momentul intrării în cel de-al doilea război mondial, România avea un organism militar structurat şi înzestrat corespunzător vremii, cu un potenţial uman de 1.170.000 militari, reprezentând 8,5% din populaţia ţării. Conducerea militară centralizată era asigurată de Ministerul de Război, Marele Stat Major şi Consiliul Superior al Oştirii. Fiecare categorie de forţe ale armatei avea comandamente, aşa cum aveau şi armele componente [16].

Aviaţia militară română a luat fiinţă în anul 1910 datorită colaborării societăţii civile cu Ministerul de Război, iar primul avion militar de concepţie şi construcţie românească, proiectat de inginerul aviator Aurel Vlaicu şi realizat la Arsenalul Armatei, a zburat la 17 iunie 1910. Inginerul Aurel Vlaicu, care studiase la Şcoala Superioară Politehnică Regală Bavareză din München, a devenit astfel primul pilot al armatei române. În ziua de 27 septembrie 1910, acesta a executat în cadrul manevrelor militare desfăşurate în sudul României un zbor de recunoaştere între localităţile Slatina şi Piatra Olt, predând prinţului Ferdinand, moştenitorul tronului, un document al Statului Major General al Armatei Române. În acest fel, România devenea a doua ţară din lume după Franţa care întrebuinţa avionul în timpul unor manevre militare [17].

După Unirea Principatelor Române, în anul 1859, s-a acţionat pentru contopirea flotelor din Moldova şi Muntenia şi organizarea unei structuri navale unitare ce s-a numit Corpul Flotilei. Prima flotilă militară a statului român a avut în compunere 6 şalupe-canoniere şi era dispusă în 6 baze, în porturile Chilia, Ismail, Galaţi, Brăila, Giurgiu şi Calafat [18]. NMS Delfinul este numele a primului din cele două submersibile cu acest nume ale Marinei Militare Române [19]. Cel actual, numit tot „Delfinul” în memoria primului, a fost construit în URSS [20]. Marina Militară Română mai avea înainte de Al Doilea Război Mondial alte două submarine: Rechinul şi Marsuinul [21].

Zilele armelor

În fiecare an, pe 25 octombrie se sărbătoreşte Ziua Armatei [22], iar pe 1 decembrie, de Ziua Naţională a României, în Bucureşti şi la Alba-Iulia au loc numeroase parade militare [23]. În Bucureşti se află Universitatea Naţionala de Apărare [24] şi Muzeul Militar Naţional [25]. Conform regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare, zilele categoriilor de forţe ale armatei, ale genurilor de armă şi specialităţilor militare sunt stabilite astfel:

 • Ziua Forţelor Terestre - 23 aprilie, la sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe;
 • Ziua Forţelor Aeriene - 20 iulie, la sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul;
 • Ziua Forţelor Navale - 15 august, la sărbătoarea ortodoxă a Sfintei Marii.
 • Ziua Infanteriei Române - 30 aprilie - În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia şi Turcia după război, care stipulau că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze „un număr de gărzi înarmate pământene", adică să-şi înfiinţeze propria lor putere militară „a cărei număr şi întreţinere vor fi stabilite de domni împreună cu divanele lor”, la 30 aprilie 1830 s-a hotărât „formaluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi 6 escadroane călărime a străjii pământeşti”. Din aceste forţe au fost create 3 regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. În acelaşi timp au luat fiinţă în Moldova un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie din care s-a înfiinţat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi.

Alte aspecte

În Armata României, uniformele militare sunt purtate conform unui regulament [26]. Toţi militarii, indiferent de grad, inclusiv cei în rezervă şi în retragere care au aprobare de a purta ţinută militară, sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prevederile acestuia privind ţinutele [26]. Etapele de evoluţie a uniformelor militare româneşti sunt legate de momente ale organizării armatei şi reflectă caracterele epocii [26]. Distincţiile militare onorifice sunt însemne care simbolizează aprecierea faptelor deosebite săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor militare. Ele cuprind embleme, insigne onorifice, plachete, denumiri onorifice şi distincţii de serviciu [27].

Clubul sportiv al armatei, Steaua, a fost înfiinţat la 6 iunie 1947, pentru a continua într-un cadru instituţionalizat vechea tradiţie a practicării sportului în Armata României. În cei 60 de ani de existenţă, sportivii clubului s-au aflat în permanenţă printre protagoniştii întrecerilor naţionale şi internaţionale [28].

Legături externe

Note

 1. Ministerul Apărării Naţionale - Conducere Minister - Accesat la data de 17.03.2010
 2. Defense - Efective participante la misiuni internaţionale - Actualizat la 11 martie 2010 - Accesat la data de 14.03.2009
 3. Forţele Terestre Române - Misiuni internaţionale - Accesat la data de 14.03.2009
 4. MApN - Lege Nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. - Accesat la data de 14.03.2009
 5. HotNews - De luni, serviciul militar e facultativ - Accesat la data de 14.03.2009
 6. Tion - S-a eliminat obligativitatea serviciului militar - Accesat la data de 14.03.2009
 7. Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare - Prezentare generală - Accesat la data de 14.03.2009
 8. Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică - Despre - Accesat la data de 14.03.2009
 9. Departamentul pentru armamente - Responsabilităţi - Accesat la data de 14.03.2009
 10. Statul Major General - Prezentare - Accesat la data de 14.03.2009
 11. Curierul Naţional - În 2007, armata română va avea 90.000 de oameni - Accesat la data de 14.03.2009
 12. Distribuţia pe arme, estimată pentru 2007
 13. MApN - Informaţii generale - Strategia de transformare a Armatei României - Accesat la data de 14.03.2009
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană - Bruxelles - Armata română pregăteşte dotarea forţelor sale cu echipamente şi sisteme de armament modernizate - Accesat la data de 14.03.2009
 15. MApN - Repere istorice - Accesat la data de 14.03.2009
 16. Forţele Terestre Române - Istoric - Accesat la data de 14.03.2009
 17. Forţele Aeriene Române - Istoric - Începuturi - Accesat la data de 14.03.2009
 18. Forţele Navale Române - Istoric - Accesat la data de 14.03.2009
 19. Marinarii - Nave de istorie - Submarinul Delfinul - Accesat la data de 14.03.2009
 20. Ziua - „Delfinul” face valuri în Armată - Accesat la data de 14.03.2009
 21. „Delfinul” - Cu submarinul la reparat Jurnalul Naţional, 7 octombrie 2007
 22. Realitatea - Astăzi este Ziua Armatei - Accesat la data de 14.02.2009
 23. Mediafax - Paradă militară de Ziua Naţională a României, la Arcul de Triumf - Accesat la 14.03.2009
 24. UNAP - Prezentare generală - Accesat la data de 14.03.2009
 25. Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I - Home - Accesat la data de 14.03.2009
 26. 26,0 26,1 26,2 MApN - Statul Major General - Uniforme Militare - Accesat la data de 14.03.2009
 27. Statul Major General - Distincţiile militare onorifice din Armata Română - Accesat la data de 14.03.2009
 28. Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General - Clubul sportiv al armatei, Steaua - Accesat la data de 14.03.2009