Balta Cehei

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Balta Cehei
Categoria a IV-a IUCN (rezervaţie naturală)
Male duck.jpg
Specie de raţă (Anas platyrhynchos) aflată în rezervaţie
Informaţii generale
Poziţie Actual Salaj county CoA.png Judeţul Sălaj
Oraş apropiat Şimleu Silvaniei
Coordonate 47° 16‘ 03“ N 22° 45‘ 20” N
Suprafaţă 18,20 ha
Înfiinţare 1975, declarat în 2000
Administrator Ocolul Silvic Şimleu Silvaniei
Vezi şi Arii protejate în judeţul Sălaj

Balta Cehei este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic), situată în judeţul Sălaj, pe teritoriul administrativ al orașului Şimleu Silvaniei.[1]

Localizare

Aria naturală se află în nord-vestul Transilvaniei, în extremitatea nord-vestică a judeţului Sălaj, în lunca văii Crasnei, în partea nord-vestică a satului Cehei, la 4 km. distanță față de orașul Şimleu Silvaniei, între drumul județean (DJ108F) Cehei - Uileacu Şimleului și calea ferată Șimleu - Sărmăşag.

Descriere

Rezervația naturală are o suprafață de 18,20 hectare[2] şi a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a III-a - zone protejate)[3].

Aria naturală reprezintă zona hidrografică formată dintr-un braț părăsit al râului Crasna (prin depuneri aluvionare, suprapuse pe depozite de argile și marne), cu vegetație palustră și o faună bogată în nevertebrate (coleoptere, heteroptere[4], crustacee), vertebrate (reptile, amfibieni) și păsări.

Biodiversitate

Balta Cehei prezintă o arie naturală cu diversitate floristică şi faunistică ridicată, exprimată atât la nivel de specii cât şi la ecosisteme terestre şi acvatice.

Mirgău (Scutellaria galericulata)

Floră

Flora este constituită din specii arboricole de răchită căprească (Salix caprea)[5], zălog (Salix cinerea) sau arin (Alunus glutinosa).

La nivelul ierburilor sunt întâlnite specii de plante higrofite[6], printre care: ferigă de apă (Nephrodiun thelypestris), iarba broaștelor (Hydrocharis morsus-ranae), buzdugan de apă (Sparganium simplex), mirgău (Scutellaria galericulata), boglari (Ranunculus sceleratus)[7], sânzâiene (din specia Galium uliginosum), mană de apă (Glyceria maxima)[8], otrățel (Utricularia vulgaris), trestie (Phragmites australis), papură (Typha) sau mușchi natant (Riccia fluitans); precum şi o multitudine de specii de plante vasculare.[9]

Faună

Fauna este reprezentată de mai multe specii (dintre care unele rare şi protejate prin lege) de păsări, insecte, reptile şi amfibieni, astfel:

 • păsări cu specii de: stârc pitic (Ixobrychus minutus), lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus)[10], găinușa de baltă (Gallinula Chloropus), barză albă (Ciconia ciconia) sau mai multe specii de rațe, printre care și o specie cunoscută sub denumirea de rață mare ( Anas platyrhynchos);[11]
 • broaște: buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina veriegata), buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina);
 • o specie de salamandră din familia amfibienilor, cunoscută în zonă sub denumirea de triton cu creastă
 • o specie de șopârlă cunoscută sub denumirea de gușter (Lacerta viridis)
 • mai multe specii de insecte din ordinul coleopterelor și heteropterelor
 • crustacee

Obiective turistice

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic, printre care: lăcaşuri de cult, clădiri istorice şi muzee, majoritarea în Şimleu Silvaniei, oraș aflat la doar 4 km. distanță față de satul Cehei.

Biserica de lemn din Stâna aflată în complexul monahal al Mănăstirii Bic

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Cehei, lăcaș de cult declarat monument istoric, aparținând marii familii a bisericilor de lemn din România; construită în anul 1765 în satul Câmpia și mutată ulterior în Cehei.

Mănăstirea Bic aflată în satul omonim, poartă hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” și este cel mai mare așezământ monahal de maici din Episcopia Sălajului. În incinta complexului arhitectural se află o biserică de lemn construită în anul 1778 și declarată monument istoric.

Biserica romano-catolică din Şimleu Silvaniei

Biserica romană-catolică din Şimleu Silvaniei, clădire (monument istoric) ridicată în anul 1534 de către Báthory István, un descendent al familiei Báthory, familie nobiliară maghiară din Transilvania. Biserica suferă distrugeri în anul 1660 datorate atacurilor armate turce, este refăcută în 1666, în anul 1780 se construiește turnul, iar în 1984 orga.[12]

Biserica reformată din Șimleu, construită în anul 1730, suferă mai multe distrugeri dar este refăcută de-a lungul vremii. În anul 1737 se casetează tavanul în motive populare, în 1769 se construiește orga, în 1815 vechiul turn de lemn se înlocuiește cu altul de piatră, iar în 1817 se adaugă ceasul de pe turn.[13]

Sinagoga din Șimleu, lăcaș de cult evreiesc, este construită în anul 1876, iar din anul 2005 devine Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord

Cetatea Báthory din Șimleu Silvaniei, monument istoric ce reprezintă rămășițele unei cetăți medievale transilvănene ale secolului al XVI-lea, construită de familia Báthory, destinată ca reședință nobiliară[14]

Ruinele „Cetății Măgura” din dealul Măgura, reprezintă o fortificație datată în epoca medievală timpurie, construită din pământ și piatră.

Căi de acces

Vezi și

Note şi referinţe

 1. ProtectedPlanet.net - Balta Cehei - delimitarea ariei protejate; accesat la 19 aprilie 2013
 2. Apmsj.anpm.ro Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj - Lista ariilor protejate, accesat la 19 aprilie 2013
 3. Cdep.ro - Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, accesat la 19 aprilie 2013
 4. Heteropterele aparțin ordinului de insecte parazite, cu prima pereche de aripi pe jumatate chitinizată și cealaltă membranoasă; iar cea de-a doua membranoasă în totalitate
 5. Răchita căprească mai este cunoscută și sub denumirea de iovă sau salcie căprească
 6. Higrofitele sunt specii de plante terestre care se dezvoltă în condiții de umiditate sporită
 7. Specia de plantă blogari mai este cunoscută și sub denumirea populară de piciorul cocoșului
 8. Mana de apă este cunoscută în unele zone ale țării sub denumirea populară de rourică
 9. Spontana.robustit.com - Specii din flora spontană a României, accesat la 19 aprilie 2013
 10. Scribd.com - Lista păsărilor din România, accesat la 19 aprilie 2013
 11. Enrin.grida.no - Flora și fauna sălbatică a României, accesat la 19 aprilie 2013
 12. Welcometoromania.ro - Biserica romană-catolică din Șimleu Silvaniei, accesat la 19 aprilie 2013
 13. Welcometoromania.ro - Biserica reformată din Șimleu Silvaniei, accesat la 19 aprilie 2013
 14. Cetatea Báthory din orașul Șimleu Silvaniei, accesat la 19 aprilie 2013
 15. Pancarpatica.org - Harta rutieră Balta Cehei, accesat la 19 aprilie 2013