Coresi

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Coresi (cunoscut şi ca Diaconul Coresi) (d. 1583, Braşov) a fost un diacon, traducător şi meşter tipograf originar din Târgovişte.[1] Este autorul primelor cărţi în limba română. A editat în total circa 35 de titluri de carte, tipărite în sute de exemplare şi răspândite în toate ţinuturile româneşti, facilitând unitatea lingvistică a poprului român dar şi apariţia limbii române literare.

Biografie

Coresi este originar din Târgovişte, unde şi-a început activitatea tipografică. La Braşov i s-a oferit posibilitatea de a tipări nu doar în limba slavonă, ci şi în limba română, fapt imposibil la vremea respectivă în Muntenia, din cauza opoziţiei Mitropoliei Ungrovlahiei. Tipăriturile lui, apărute la Braşov între 1556 şi 1583 sub influenţa curentelor de reformă religioasă luterană şi calvină răspândite atunci în Transilvania, sunt adevărate „monumente” de limbă veche românească, importante şi prin predosloviile scrise de el, în care se ridică pentru prima oară, cu hotărâre şi claritate, problema introducerii limbii româneşti în cultul religios. Tipăriturile lui Coresi utilizau graiul din Ţara Românească şi sud-estul Transilvaniei şi au avut o mare importanţă pentru evoluţia şi unificarea limbii române. Ele au stat la baza formării limbii române literare.

Opera

Coresi a deprins tehnica tiparului de la Dimitrije Ljubavic, care lucra pentru Mitropolia Ungrovlahiei. A tipărit primele cărţi în limba română "Întrebare creştinească" (lucrare cunoscută şi sub numele de Catehism, apărută în 1559), "Thetraevanghel" (1561 - o traducere din Noul Testament a celor patru evanghelii, "Liturghier" (1570), "Psaltire" (1570). Cărţile erau întrebuinţate atât în biserică cât şi la şcoală.

Tiparul

Munca de tipar consta din xilogravură şi necesita eforturi deosebite. Fiecare pagină trebuia sculptată în lemn. Pentru aceasta Coresi folosea 10 - 20 de ucenici, pe care îi amintea în prefaţa cărţilor editate de el.

Tiparniţa lui Coresi este expusă astăzi la Muzeul „Prima şcoală românească” din Braşov.

Bibiografie

Note

  1. DER 1962, p.800