Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii
Categoria a IV-a IUCN (rezervaţie naturală)
Romania Maramures 1990.jpg
Imagine din rezervaţie
Informaţii generale
Poziţie Actual Maramures county CoA.png Judeţul Maramureş
Oraş apropiat Borşa
Coordonate 47° 39‘ 59“ N 24° 52‘ 56” N
Suprafaţă 800 ha
Înfiinţare 1977, declarat în 2000
Administrator Ministerul Mediului şi Pădurilor
Vezi şi Arii protejate în judeţul Maramureş

Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii este o rezervație naturală de tip floristic, faunistic şi peisagistic, situată în judeţul Maramureş, pe teritoriul administrativ al orașului Borşa.

Localizare

Aria naturală se află în extremitatea nord-estică a județului Maramureș, în Munţii Maramureşului, grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, ce aparțin lanțului muntos al Carpaţilor Orientali, aproape de granița României cu țara vecină, Ucraina[1].

Descriere

Rezervația naturală înclusă în Parcul Natural Munţii Maramureşului a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000[2] (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 800 hectare[3].

Aria naturală înfiinţată în anul 1977[4].reprezintă o zonă montană constituită din ponoare, izvoare carstice (Fântâna Stanchii), văii (Tâșla, Șesuri, Vulcănescu), abrupturi cu stâncării calcaroase (Cearcănul, Stâna Sasului, Podul Cearcănului) și circuri glaciare, cu sectoare de pășuni, păduri de conifere şi foioase și jnepenișuri (Cornul Nedeii, Cearcănul Mestecăniș) ce adăpostesc o mare diversitate de floră și faună apecifică Orientalilor.

Floră

Flora este alcătuită din arbori și arbusti cu specii de brad (Abies alba), molid (Picea Abies), pin (Pinus), zâmbru (Pinus cembra), larice (Larix), tisă (Taxus baccata), fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (Acer campestre), mesteacăn (Betula pendula), castan sălbatic (Aesculus hippocastanum), ulm (Ulmus glabra), arțar (Acer platanoides), arin (Alnus glutinosa), salcie (Salix alba), jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis), păducel (Crataegus monogyna), soc (Sambucus nigra), alun (Corylus avellana), mur (Robus fruticosus), zmeur (Robus idaeus), măceș (Rosa canina) sau afin (Vaccinum myrtillus L.).

Clopoţei de munte (Campanula carpatica)

La nivelul ierburilor vegetează specii floristice rare, cu exemplare de: papucul doamnei (Cypripedium calceolus), ligularia (Ligularia sibirica), firuță-de-munte (Poa granitica ssp. disparilis), frigurele (Cardaminopsis neglecta), clopoțel de munte (Campanula carpatica), drețe (Lysimachia nemorum), gălbinele (Lysimachia punctata)[5], limba cucului (Botrichium lunaria)[6], iarba-gâtului (Tozzia carpathica)[7], lopățea (Lunaria rediviva)[8], saxifragă (Saxifraga carpatica), brândușă de toamnă (Colchicum autumnale), crețișoară (Alchemilla vulgaris), ciuboțica cucului (Primula vernis), floarea păștilor (Anemone nemerosa), margaretă (Leucanthemum vulgare), coada șoricelului (Achillea millefolium), țintaură (Centaurium umbellatum) sau coada-calului (Equisetum arvense).

Faună

Mamiferele sunt reprezentate de: cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), lup cenușiu (Canis lupus)[9], urs brun (Ursus arctos)[10], mistreț (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes crucigera), râs (Lynx lynx)[11], vidră (Lutra lutra), veveriță (Sciurus carolinensis) sau jder (Martes martes).

Păsări cu specii de: cocoş de mesteacăn (Lyrurus trexis), cocoş de munte (Tetrao urogallus)[12], acvilă (Aquila chrysaetos)[13], uliu păsărar (Accipiter gentilis), corb (Corvus corax), mierlă de apă (Cinclus cinclus), codobatură (Motacilla alba), ciocănitoare (Pycoides tridactylus), scatiu (Carduelis spinus), pițigoi-de-brădet (Parus ater), mugurar (Pyrrhula pyrrhula), vânturel (Falco vespertinus) sau sturz-de-vâsc (Turdus viscivorus)[14].

Atracții turistice

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, arii protejate, zone naturale), astfel:

Biserica de lemn din Borşa

Căi de acces

Vezi şi

Note

 1. ProtectedPlanet.net - Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii - delimitarea ariei protejate; accesat la 15 iunie 2013
 2. Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000, accesat la 15 iunie 2013
 3. Apmmm.anpm.ro - Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș; accesat la 15 iunie 2013
 4. Eunis.eea.europa.eu - Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii ; accesat la 15 iunie 2013
 5. Specia floristică Lysimachia punctata este cunoscută și sub denumirea populară de iarbă-de-lungoare
 6. Limba cucului mai este cunoscută și sub denumirea de floarea dragostei
 7. Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Tozzia carpathica; accesat la 15 iunie 2013
 8. Specia floristicăLunaria rediviva (lopățea) este cunoscută de localnici sub denumirea populară de păstăiata
 9. Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Canis lupus; accesat la 15 iunie 2013
 10. Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Ursus arctos; accesat la 15 iunie2013
 11. Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Lynx lynx; accesat la 15 iunie 2013
 12. Eunis.eea.europa.eu - Muntii Maramuresului - Flora and Fauna; accesat la 15 iunie 2013
 13. Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Aquila chrysaetos; accesat la 15 iunie 2013
 14. - Arii protejate din județul Maramureș - Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii; accesat la 15 iunie 2013