Dealul Cetăţii - Lempeş

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Dealul Cetăţii - Lempeş
Categoria a IV-a IUCN (rezervaţie naturală)
RO BV Dealul Lempeş.jpg
Dealul Lempeş
Informaţii generale
Poziţie Actual Brasov county CoA.png Judeţul Braşov
Oraş apropiat Braşov
Coordonate 45° 44‘ 04“ N 25° 38‘ 40” N
Suprafaţă 274,50 ha
Înfiinţare 1962, declarat în 2000
Administrator Fundaţia „Carpaţi”
Vezi şi Arii protejate în judeţul Braşov

Dealul Cetății - Lempeș este o rezervație naturală de tip botanic, situată în judeţul Braşov, pe teritoriile administrative ale comunelor Sânpetru și Hărman.

Localizare

Aria naturală se află în partea central-estică a Ţării Bârsei (regiune etnografică și istorică din sud-estul Transilvaniei), în extremitatea estică a județului Brașov și este străbătută de drumul județean (DJ112A) care leagă Bodul de localitatea Hărman[1].

Descriere

Rezervația naturală cu o suprafață de 274,50 hectare[2] a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a -zone protejate)[3] și se suprapune sitului Natura 2000 - Dealul Cetăţii Lempeș - Mlaştina Hărman.

Aria naturală reprezintă o prelungire a unuia din versanţii Munţilor Baraoltului (constituit din roci sedimentare, calcare, conglomerate și gresii atribuite perioadei geologice a cretacicului), ce adăpostește o mare diversitate de floră și faună specifică zonei depresionare a Ţării Bârsei[4].

Biodiversitate

Rezervația dispune de mai multe tipuri de habitate, astfel: păduri de fag, păduri de fag și carpen, păduri dacice de stejar și carpen și habitate cu vegetație de silvostepă eurosiberiană cu stejar.

Floră și faună

Flora are în componenţă arbori și arbusti cu specii de: stejar (Quercus robur), gorun (Quercus petraea), o subspecie de tei pucios (Tilia parvifolia), carpen (Carpinus betulus), paltin de câmp (Acer pseudoplatanus), pin negru (Pinus nigra), păducel (Crataegus monogyna), mojdrean (Fraxinus ornus), corn (Cornus mas), sânger (Cornus sanguinea), alun (Corylus avellana), lemnul câinelui (Ligustrum vulgare), salbă moale (Euonymus europaeus) sau porumbar (Prunus spinosa).

Ruşcuţă de primăvară (Adonis vernallis)

La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe specii de plante, astfel: în zonele împădurite specii vegetale de stepă (păiuș și rogoz), plante xerofile în luminișuri și tufărișuri, iar în zonele de pajiște şi fâneţe plante vasculare.

Vegetală aflată în arealul rezervației are în componenţă rarităţi floristice cu specii de: rușcuță de primăvară (Adonis vernalis), capul-șarpelui (Echium rubrum), stânjenei cu subspecii de Iris hungarica și Iris caespitosa, zambilă-sălbatică (Hyacinthela leucophaea), negară (Stipa capillata)[5], colilie (Stipa pulcherrima), jaleș-de-câmp (Stachys recta), o specie de graminee (Koeleria gracilis) ce aparţine familiei Poaceae, păiuș cu specii de Festuca rupicola și Festuca valesiaca[6].

Fauna este reprezentată de mamifere cu specii de cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes crucigera), pisică sălbatică (Felis silvestris), veveriță (Sciurus caloninensis); păsări: șorecar (Buteo buteo), corb (Corvus corax), acvilă pitică (Hieraaetus pennatus), mierlă (Turdus merula), dumbrăveancă (Coracias garrulus), pupăză (Upupa epops), măcăleandru (Etithacus rublecula); reptile, amfibieni și insecte[7].

Căi de acces

 • Drumul național DN11 pe ruta Braşov - Hărman, de aici se intră pe drumul județean (DJ112A) pe direcția Bod
 • Drumul județean (DJ103) pe ruta Braşov - Sânpetru

Obiective turistice

Biserica Evanghelică Hărman

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, arii naturale protejate), astfel:

 • Biserica Evanghelică-Luterană din Sânpetru, construcție secolul al XIV-lea, monument istoric[8]
 • Biserica fortificată din Hărman, construcție secolul al XIII-lea, monument istoric
 • Biserica Evanghelică-Luterană din Bod, construcție secolul al XIII-lea, monument istoric[9]
 • Ansamblul bisericii fortificate din Prejmer alcătuit din biserică, două turnuri, două bastioane, turn de poartă, drum de apărare și fortificație (monument istoric datat în secolul al XIII-lea)
 • Rezervațiile naturale Mlaştina Hărman şi Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer

Note şi referinţe

 1. Protectedplanet.net - Dealul Cetăţii - Lempeş Nature Reserve; accesat la 25 aprilie 2013
 2. Apmbv.anpm.ro - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braţov; accesat la 25 aprilie 2013
 3. Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000; accesat la 25 aprilie 2013
 4. Sânpetru - Dealul Cetății Lempeș; accesat la 25 aprilie 2013
 5. Specia ierboasă de Stipa capillata este cunoscută în unele zone și sub denumirea de bucșău
 6. Spontana.robustit.com - Specii din flora spontană a României; accesat la 25 aprilie 2013
 7. Natura2000.mmediu.ro - Biodiversitatea în România - Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman; accesat la 25 aprilie 2013
 8. Tarabarsei.eu - Legendele Țării Bârsei - Biserica Evanghelică din Sânpetru; accesat la 25 aprilie 2013
 9. Tarabarsei.eu - Legendele Țării Bârsei - Biserica Evanghelică Bod; accesat la 25 aprilie 2013