Index:Sate în judeţul Buzău

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Buzău. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 475 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Albeşti (Buzău)
Aldeni
Alexandru Odobescu (Buzău)
Aliceni (Buzău)
Aluniş (Buzău)
Amara (Buzău)
Amaru (Buzău)
Anini (Buzău)
Arbănaşi
Arcanu
Balta Albă (Buzău)
Balta Tocila
Baniţa
Batogu (Buzău)
Băbeni (Buzău)
Băceni
Bădeni (Buzău)
Bădila (Buzău)
Băeşti
Băile (Buzău)
Băjani
Bălaia (Buzău)
Bălăceanu
Bălăneşti (Buzău)
Băltăgari
Băltăreţi (Buzău)
Bălteni (Buzău)
Bărăşti (Buzău)
Bărbunceşti
Bâlhacu
Bâsca Chiojdului (Buzău)
Bâsca Rozilei
Bâscenii de Jos
Bâscenii de Sus
Beceni
Beciu (Buzău)
Begu
Beilic
Bentu
Berca
Berceşti (Buzău)
Beşlii
Bisoca
Blăjani
Boboc
Bodineşti
Boldu
Borduşani (Buzău)
Bozioru
Brădeanca (Buzău)
Brădeanu
Brăeşti (Buzău)
Brăgăreasa
Brătileşti
Breaza (Buzău)
Brebu (Buzău)
Buda (Buzău)
Buda Crăciuneşti
Budeşti (Buzău)
Budişteni (Buzău)
Budrea
Buduile
Buştea
C.A. Rosetti (Buzău)
Calea Chiojdului
Calvini
Capu Satului
Caragele
Casota
Caşoca
Căldărăşti
Căldăruşa (Buzău)
Căldăruşeanca
Călţuna
Căneşti
Căpăţâneşti (Buzău)
Cărătnău de Jos
Cărătnău de Sus
Cărpiniştea
Cătiaşu
Cătina (Buzău)
Câlţeşti
Câmpeni (Buzău)
Câmpulungeanca
Cândeşti (Buzău)
Cârligu Mare
Cârligu Mic
Cârlomăneşti (Buzău)
Ceairu
Cernăteşti (Buzău)
Chiliile
Chiojdu
Chiperu
Chirleşti
Cilibia
Ciobănoaia
Ciocăneşti (Buzău)
Cioranca
Cireşu (Buzău)
Cislău
Ciuta (Buzău)
Clondiru
Clondiru de Sus
Coca-Antimireşti
Coca-Niculeşti
Cocârceni
Cochirleanca
Coconari
Cojanu
Colibaşi (Buzău)
Colţăneni
Colţeni
Colţi
Colţii de Jos
Colţu Pietrii
Comisoaia
Corbu (Cătina)
Corbu (Glodeanu-Siliştea)
Corneanu (Buzău)
Costeşti (Buzău)
Costieni
Costomiru
Cotorca (Buzău)
Cotu Ciorii
Coţatcu
Cozieni (Buzău)
Crâng (Buzău)
Creveleşti
Cuculeasa
Curcăneşti
Curmătura (Buzău)
Dara (Buzău)
Dănuleşti (Buzău)
Dăscăleşti
Dâlma (Buzău)
Dâmbroca
Dealu Viei
Deduleşti (Buzău)
Deleni (Buzău)
Dobrileşti
Dogari (Buzău)
Dulbanu
Faţa lui Nan
Fântânele (Mărgăriteşti)
Fântânele (Năeni)
Finţeşti
Fişici
Floreşti (Buzău)
Florica (Buzău)
Focşănei
Fotin
Frăsinet (Buzău)
Fulga
Fundata (Buzău)
Fundăturile
Fundeni (Buzău)
Furtuneşti
Gara Bobocu
Gara Cilibia
Găgeni (Buzău)
Gălbinaşi (Buzău)
Găvanele
Găvăneşti (Buzău)
Gherăseni
Ghergheasa
Ghiocari
Ghizdita (Buzău)
Glodeanu Sărat
Glodeanu-Siliştea
Glodu-Petcari
Glodurile
Goicelu
Goideşti
Golu Grabicina
Gomoeşti
Gonţeşti
Gorâni
Gornet (Buzău)
Grabicina de Jos
Grabicina de Sus
Grăjdana
Grebănu
Greceanca
Gresia (Buzău)
Groşani (Buzău)
Gura Bădicului
Gura Bâscei
Gura Câlnăului
Gura Dimienii
Gura Făgetului
Gura Sărăţii
Gura Siriului
Gura Teghii
Gura Văii (Buzău)
Haleş
Heliade Rădulescu (Buzău)
Homeşti
Ileana (Buzău)
Istriţa de Jos
Ivăneţu
Izvoarele (Buzău)
Izvoranu
Izvoru (Cozieni)
Izvoru Dulce (Beceni)
Izvoru Dulce (Merei)
Izvoru (Tisău)
Jghiab
Joseni (Buzău)
Lacu
Lacu Sinaia
Lacu cu Anini
Lacurile (Buzău)
Lanurile
Largu
Leiculeşti
Lera
Limpeziş
Lipănescu
Lipia (Buzău)
Livada (Buzău)
Livada Mică
Lopătari
Lopătăreasa
Luciu
Lunca (Amaru)
Lunca (C.A. Rosetti)
Lunca Frumoasă
Lunca Jariştei
Lunca (Pătârlagele)
Lunca Priporului
Lunca (Puieşti)
Luncile (Buzău)
Lungeşti (Buzău)
Manasia (Buzău)
Maxenu
Măcrina
Măgura (Buzău)
Măguricea
Mănăstirea
Mărăcineni (Buzău)
Mărgăriteşti (Buzău)
Mărgăriţi
Mărgineanu
Mărunţişu (Buzău)
Măteşti
Mânăstirea Răteşti
Mânzăleşti
Mânzu
Merei
Mierea
Mihăileşti (Buzău)
Mitropolia
Mlăjet
Modreni
Moisica
Moşeşti
Movila Banului
Movila Oii
Moviliţa (Buzău)
Muceşti-Dănuleşti
Murgeşti (Buzău)
Muscel
Muscelu Cărămăneşti
Muşcel (Buzău)
Muşceluşa
Năeni
Negoşina
Nehoiaşu
Nemertea
Nenciu
Nenciuleşti (Buzău)
Nicoleşti (Buzău)
Niculeşti (Buzău)
Nistoreşti (Buzău)
Nişcov
Nucu
Odaia Banului
Odăile (Buzău)
Ogrăzile
Ojasca
Olari (Buzău)
Oleşeşti (Buzău)
Oratia
Oreavul
Padina (Buzău)
Pardoşi
Păcurile
Pădurenii (Buzău)
Pălici
Păltineni
Păltiniş (Buzău)
Pănătău
Pâclele
Pârjoleşti
Pârscov
Pârscovelu
Pestriţu
Petrăcheşti
Petrişoru
Piatra Albă (Buzău)
Pietraru
Pietroasa Mică
Pietroasele
Pietrosu (Buzău)
Pinu
Pitulicea
Plaiu Nucului
Plavăţu
Plăişor
Plescioara
Pleşcoi
Pleşeşti (Berca)
Pleşeşti (Podgoria)
Pleşi (Buzău)
Plevna
Plopeasa
Plopi (Buzău)
Ploştina (Buzău)
Podgoria (Buzău)
Podu Muncii
Poeniţele
Pogonele
Poiana Pletari
Poiana Vâlcului
Poienile (Buzău)
Policiori
Posobeşti
Poşta Câlnău
Poşta (Cilibia)
Poşta (Topliceni)
Potârnicheşti
Potecu
Potoceni
Proşca
Pruneni
Puieştii de Jos
Puieştii de Sus
Punga
Racoviţeni
Răduceşti
Răteşti (Buzău)
Râmnicelu (Buzău)
Râpile
Recea (Buzău)
Robeasca
Robeşti (Buzău)
Roşioru
Rubla (Buzău)
Ruginoasa (Buzău)
Runcu (Buzău)
Ruşavăţ
Ruşeţu
Salcia (Buzău)
Satu Nou (Glodeanu-Siliştea)
Satu Nou (Mihăileşti)
Satu Vechi
Săgeata
Săhăteni
Sălcioara (Buzău)
Săpoca
Sărata (Buzău)
Sărata-Monteoru
Săreni
Sările
Sările-Cătun
Săruleşti (Buzău)
Săsenii Noi
Săsenii Vechi
Săsenii pe Vale
Sătuc (Buzău)
Sârbeşti (Buzău)
Scăeni
Scărişoara (Buzău)
Scărlăteşti (Buzău)
Scoroşeşti
Scorţeanca
Scorţoasa
Scurteşti (Buzău)
Scutelnici
Secuiu
Sergent Ionel Ştefan
Sibiciu de Jos
Sibiciu de Sus
Slobozia (Buzău)
Smârdan (Buzău)
Smeeni
Smeeşti
Soreşti
Spătaru (Buzău)
Spidele
Stănceşti (Buzău)
Stănila
Stăvărăşti
Stâlpu (Buzău)
Strezeni
Stroeşti (Buzău)
Sudiţi (Gherăseni)
Sudiţi (Poşta Câlnău)
Şarânga
Şindrila
Ştiubei (Buzău)
Şuchea
Tăbăcari
Tăbărăşti
Tătuleşti (Buzău)
Târcov
Târlele
Tâţârligu
Tega
Teişu
Terca
Tisău
Tocileni (Buzău)
Topliceni
Toropăleşti
Trestia (Buzău)
Trestieni (Buzău)
Trestioara (Chiliile)
Trestioara (Mânzăleşti)
Tronari
Tulburea
Ţinteşti
Udaţi-Lucieni
Udaţi-Mânzu
Ulmeni (Buzău)
Ulmet
Unguriu
Ursoaia (Buzău)
Vadu Oii (Buzău)
Vadu Paşii
Vadu Soreşti
Valea Banului
Valea Cătinei
Valea Cotoarei
Valea Fântânei
Valea Largă (Buzău)
Valea Largă-Săruleşti
Valea Lupului (Buzău)
Valea Nucului
Valea Părului (Buzău)
Valea Purcarului
Valea Puţului Merei
Valea Ratei
Valea Râmnicului
Valea Roatei
Valea Salciei
Valea Salciei-Cătun
Valea Sălciilor
Valea Sibiciului
Valea Stânei (Buzău)
Valea Şchiopului
Valea Ştefanului
Valea Ursului (Buzău)
Valea Verzei
Valea Viei (Buzău)
Valea lui Lalu
Varlaam
Văcăreasca
Văleanca-Vilăneşti
Văvălucile
Vâlcele (Buzău)
Vâlcelele (Buzău)
Vârf (Buzău)
Vârteju (Buzău)
Verneşti (Buzău)
Viforâta (Buzău)
Vineţisu
Vintilă Vodă (Buzău)
Vintileanca
Vipereşti
Vispeşti
Vizireni
Vlădeni (Buzău)
Zahareşti (Buzău)
Zăplazi
Zăpodia (Buzău)
Zărneşti (Buzău)
Zărneştii de Slănic
Zeletin
Ziduri
Zilişteanca
Zoiţa
Zoreşti