Index:Sate în judeţul Călăraşi

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Călăraşi. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 160 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Alexandru I. Cuza (Călăraşi)
Alexandru Odobescu (Călăraşi)
Aprozi
Arţari (Călăraşi)
Belciugatele
Bogata (Călăraşi)
Bogdana (Călăraşi)
Borcea
Boşneagu
Buciumeni (Călăraşi)
Buzoeni
Călăraşii Vechi
Călăreţi
Căscioarele (Călăraşi)
Cândeasca
Ceacu
Cetatea Veche
Chirnogi (Călăraşi)
Chirnogi (Ulmu)
Chiselet
Ciocăneşti (Călăraşi)
Ciulniţa-Gară
Clăteşti
Coconi
Codreni (Călăraşi)
Cojeşti
Constantin Brâncoveanu
Coslogeni
Coţofanca
Crivăţ (Călăraşi)
Cucuieţi
Cuneşti
Curăteşti
Curcani (Călăraşi)
Cuza Vodă
Dăneşti (Călăraşi)
Dâlga
Dâlga-Gară
Dârvari (Călăraşi)
Dichiseni
Dor Mărunt
Dorobanţu (Călăraşi)
Dorobanţu (Plătăreşti)
Dragalina comună
Dragoş Vodă
Drajna Nouă
Făurei (Călăraşi)
Fântâna Doamnei
Florica (Călăraşi)
Floroaica
Frăsinet (Călăraşi)
Frăsinetu de Jos
Frumuşani
Fundeni (Călăraşi)
Gălăţui
Gălbinaşi (Călăraşi)
Gâldău
Gostilele
Grădiştea (Călăraşi)
Gruiu (Călăraşi)
Gurbăneşti
Iezeru
Ileana (Călăraşi)
Independenţa (Călăraşi)
Înfrăţirea (Călăraşi)
Jegălia
Lehliu
Libertatea
Luica
Lunca (Călăraşi)
Lupşanu
Luptători
Mataraua
Măgureni (Călăraşi)
Mărculeşti-Gară
Măriuţa
Mânăstirea (Călăraşi)
Mihai Viteazu (Călăraşi)
Mitreni
Modelu
Nana
Negoeşti (Călăraşi)
Nicolae Bălcescu (Călăraşi)
Nicolae Bălcescu (Alexandru Odobescu)
Nucetu
Nuci (Călăraşi)
Ogoru
Oltina (Călăraşi)
Orăşti (Călăraşi)
Ostrovu (Călăraşi)
Paicu (Călăraşi)
Pasărea (Călăraşi)
Pădurişu
Pelinu (Călăraşi)
Perişoru (Călăraşi)
Piţigaia (Călăraşi)
Plătăreşti
Plevna
Plumbuita
Podari (Călăraşi)
Podu Pitarului
Polceşti
Popeşti (Călăraşi)
Postăvari
Potcoava
Preasna
Preasna Veche
Progresu (Călăraşi)
Radovanu
Radu Negru
Radu Vodă (Călăraşi)
Rasa
Răsurile
Răzoarele (Călăraşi)
Răzvani
Roseţi
Satnoeni
Satu Nou (Călăraşi)
Săcele (Călăraşi)
Sălcioara (Călăraşi)
Sănduliţa
Săpunari (Călăraşi)
Săruleşti (Călăraşi)
Săruleşti-Gară
Sătucu (Călăraşi)
Siliştea (Călăraşi)
Socoalele
Sohatu
Solacolu
Spanţov
Stancea
Stoeneşti (Călăraşi)
Sultana
Şeinoiu
Şoldanu
Ştefan Vodă (Călăraşi)
Ştefan cel Mare (Călăraşi)
Ştefăneşti (Călăraşi)
Tămădău Mare
Tămădău Mic
Tăriceni (Călăraşi)
Tonea (Călăraşi)
Tudor Vladimirescu (Călăraşi)
Ulmeni (Călăraşi)
Ulmu (Călăraşi)
Unirea (Călăraşi)
Valea Argovei
Valea Popii (Călăraşi)
Valea Presnei
Valea Roşie (Călăraşi)
Valea Rusului
Valea Seacă (Călăraşi)
Valea Stânii (Călăraşi)
Vasilaţi
Vărăşti (Călăraşi)
Vâlcelele (Călăraşi)
Vişinii
Vlad Ţepeş
Vlădiceasca (Călăraşi)
Vlăiculeşti
Zimbru