Index:Sate în judeţul Constanţa

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Constanţa. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 188 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
2 Mai
23 August (Constanţa)
Abrud (Constanţa)
Adamclisi
Agigea
Albeşti (Constanţa)
Aliman
Almălău
Amzacea
Arsa
Aurora (Constanţa)
Băltăgeşti
Băneasa (Constanţa)
Bărăganu (Constanţa)
Biruinţa (Constanţa)
Brebeni (Constanţa)
Bugeac (Constanţa)
Canlia
Capidava
Carvăn
Casian
Casicea
Castelu
Călugăreni (Constanţa)
Căscioarele (Constanţa)
Cerchezu
Cetatea (Constanţa)
Cheia (Constanţa)
Chirnogeni
Ciobanu
Ciobăniţa
Ciocârlia
Ciocârlia de Sus
Cloşca (Constanţa)
Cobadin
Cochirleni
Cogealac
Comana (Constanţa)
Conacu
Constanţa (Constanţa)
Corbu (Constanţa)
Coroana
Coslugea
Costineşti (Constanţa)
Cotu Văii
Crângu (Constanţa)
Credinţa
Crişan (Constanţa)
Crucea (Constanţa)
Cuiugiuc
Cumpăna
Curcani (Constanţa)
Cuza Vodă
Darabani (Constanţa)
Deleni (Constanţa)
Dobromir
Dobromiru din Deal
Dorobanţu (Constanţa)
Dropia
Dulceşti (Constanţa)
Dulgheru
Dumbrăveni (Constanţa)
Dunărea
Dunăreni
Eforie Nord
Eforie Sud
Esechioi
Făclia
Făurei (Constanţa)
Fântâna Mare
Fântânele (Constanţa)
Floriile
Furnica (Constanţa)
Galiţa
Gălbiori
Gârliciu
Gârliţa
General Scărişoreanu
Gherghina
Ghindăreşti
Goruni
Grădina
Grăniceru
Gura Dobrogei
Hagieni (Constanţa)
Haţeg (Constanţa)
Horia
Independenţa (Constanţa)
Ion Corvin (Constanţa)
Istria (Constanţa)
Ivrinezu Mare
Ivrinezu Mic
Izvoarele (Constanţa)
Izvoru Mare
Jupiter (Constanţa)
Lanurile (Constanţa)
Lazu (Constanţa)
Lespezi (Constanţa)
Limanu
Lipniţa
Lumina (Constanţa)
Luminiţa (Constanţa)
Mamaia
Mamaia-Sat
Măgura (Constanţa)
Mereni (Constanţa)
Mihai Viteazu (Constanţa)
Mihail Kogălniceanu (Constanţa)
Mioriţa
Mircea Vodă (Constanţa)
Mireasa
Miriştea
Moşneni
Movila Verde
Moviliţa (Constanţa)
Nazarcea
Năvodari Tabără
Negreşti (Constanţa)
Negureni (Constanţa)
Neptun (Constanţa)
Nicolae Bălcescu (Constanţa)
Nisipari
Nistoreşti (Constanţa)
Nuntaşi
Oituz (Constanţa)
Olimp (Constanţa)
Olteni (Constanţa)
Oltina (Constanţa)
Osmancea
Ostrov (Constanţa)
Palazu Mare
Palazu Mic
Pantelimon (Constanţa)
Pantelimon de Jos
Pădureni (Constanţa)
Pecineaga
Pelinu (Constanţa)
Peştera (Constanţa)
Petroşani (Constanţa)
Piatra (Constanţa)
Pietreni (Constanţa)
Plopeni (Constanţa)
Poarta Albă
Poiana (Constanţa)
Potârnichea
Rariştea
Rasova (Constanţa)
Răzoarele (Constanţa)
Râmnicu de Jos
Râmnicu de Sus
Remus Opreanu
Runcu (Constanţa)
Saligny (Constanţa)
Sanatoriul Agigea
Saraiu
Satu Nou (Mircea Vodă)
Satu Nou (Oltina)
Saturn (Constanţa)
Săcele (Constanţa)
Schitu (Constanţa)
Seimeni
Seimenii Mici
Sibioara
Siliştea (Constanţa)
Siminoc (Constanţa)
Sinoie
Siriu
Staţiunea Zoologică Marină Agigea
Stejaru (Constanţa)
Straja (Constanţa)
Strunga (Constanţa)
Stupina (Constanţa)
Şipotele
Ştefan cel Mare (Constanţa)
Tariverde
Tătaru (Constanţa)
Târguşor (Constanţa)
Tichileşti (Constanţa)
Topalu
Topraisar
Tortoman
Traian (Constanţa)
Tudor Vladimirescu (Constanţa)
Tufani (Constanţa)
Tuzla
Ţepeş Vodă (Constanţa)
Ţibrinu
Urluia
Vadu
Vadu Oii (Constanţa)
Valea Dacilor
Valu lui Traian
Vama Veche
Văleni (Constanţa)
Vâlcelele (Constanţa)
Vânători (Constanţa)
Vârtop (Constanţa)
Venus (Constanţa)
Veteranu
Viile (Constanţa)
Viişoara (Constanţa)
Viroaga
Vlahii
Vulturu (Constanţa)
Zorile (Constanţa)