Index:Sate în judeţul Giurgiu

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Giurgiu. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 167 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Adunaţii-Copăceni
Angheleşti (Giurgiu)
Bălanu
Băneasa (Giurgiu)
Băneşti (Giurgiu)
Bâcu (Giurgiu)
Bila (Giurgiu)
Bolintin-Deal
Braniştea
Brăniştari
Bucşani (Giurgiu)
Budeni (Giurgiu)
Bulbucata
Buturugeni
Carapancea
Cartojani
Călugăreni (Giurgiu)
Cămineasca
Cărpenişu
Căscioarele (Găiseni)
Căscioarele (Ulmi)
Câmpurelu
Cetatea (Giurgiu)
Cetăţuia (Giurgiu)
Chirculeşti (Giurgiu)
Chiriacu
Clejani
Colibaşi (Giurgiu)
Comana (Giurgiu)
Comasca
Copaciu
Corbeanca
Cosoba
Coteni (Giurgiu)
Crânguri
Crevedia Mare
Crevedia Mică
Crivina (Giurgiu)
Crucea de Piatră
Cucuruzu
Cupele
Daia (Giurgiu)
Dărăşti-Vlaşca
Dealu (Giurgiu)
Dimitrie Cantemir (Giurgiu)
Dobreni (Giurgiu)
Drăgăneasca
Drăgănescu
Drăghiceanu
Falaştoaca
Făcău
Floreşti (Giurgiu)
Frasinu (Giurgiu)
Frăteşti (Giurgiu)
Găiseanca
Găiseni
Găujani (Giurgiu)
Ghimpaţi (Giurgiu)
Ghionea
Ghizdaru
Gogoşari
Goleasca (Giurgiu)
Gorneni
Gostinari
Gostinu
Grădinari (Giurgiu)
Grădiştea (Giurgiu)
Greaca
Herăşti (Giurgiu)
Hobaia
Hodivoaia
Hotarele (Giurgiu)
Hulubeşti (Giurgiu)
Ianculeşti (Giurgiu)
Icoana
Iepureşti
Izvoarele (Giurgiu)
Izvoarele (Hotarele)
Izvoru (Gogoşari)
Izvoru (Vânătorii Mici)
Joiţa
Letca Nouă
Letca Veche
Malu (Giurgiu)
Malu Spart
Mârşa (Giurgiu)
Mihai Bravu (Giurgiu)
Mihai Vodă
Milcovăţu
Miloşeşti (Giurgiu)
Mirău
Mironeşti
Mogoşeşti (Giurgiu)
Moşteni (Giurgiu)
Naipu
Neajlovu (Giurgiu)
Novaci (Giurgiu)
Obedeni
Ogrezeni
Oinacu
Onceşti (Giurgiu)
Palanca (Giurgiu)
Pădureni (Giurgiu)
Petru Rareş (Giurgiu)
Pietrele
Pietrişu (Giurgiu)
Plopşoru (Giurgiu)
Podişor
Podu Doamnei
Podu Ilfovăţului
Podu Popa Nae
Poenari
Poiana lui Stângă
Popeşti (Giurgiu)
Poşta (Giurgiu)
Priboiu
Prundu (Giurgiu)
Puieni
Putineiu (Giurgiu)
Puţu Greci
Radu Vodă (Giurgiu)
Răleşti
Răsuceni
Remuş
Roata Mică
Roata de Jos
Sadina
Satu Nou (Giurgiu)
Săbăreni
Schitu (Giurgiu)
Sfântu Gheorghe (Băneasa)
Sfântu Gheorghe (Crevedia Mare)
Singureni (Giurgiu)
Slobozia (Giurgiu)
Stăneşti (Giurgiu)
Stâlpu (Giurgiu)
Stejaru (Giurgiu)
Sterea
Stoeneşti (Giurgiu)
Stoeneşti (Floreşti-Stoeneşti)
Suseni (Giurgiu)
Tântava
Teişori
Teiuşu (Giurgiu)
Tomuleşti (Giurgiu)
Toporu
Trestieni (Giurgiu)
Uieşti
Ulmi
Uzunu
Vadu Lat
Valea Bujorului
Valea Dragului
Valea Plopilor
Valter Mărăcineanu
Varlaam
Vărăşti (Giurgiu)
Vâlcelele (Giurgiu)
Vânătorii Mari
Vânătorii Mici
Vedea (Giurgiu)
Vieru (Giurgiu)
Vlad Ţepeş (Giurgiu)
Vlaşin
Zădăriciu
Zboiu
Zorile (Giurgiu)