Index:Sate în judeţul Hunedoara

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Hunedoara. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 457 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Abucea
Almaş-Sălişte
Almaşu Mic
Almaşu Mic de Munte
Almaşu Sec
Almăşel
Alun (Boşorod)
Alun (Bunila)
Arănieş
Archia
Ardeu
Aurel Vlaicu (Hunedoara)
Bacea (Hunedoara)
Baia de Criş
Baldovin
Balomir
Balşa
Banpotoc
Barbura
Baru
Barza (Hunedoara)
Basarabasa
Baştea
Batiz
Băcâia
Băcia
Băieşti
Băiţa (Hunedoara)
Bălata
Băniţa
Bărăştii Haţegului
Bărăştii Iliei
Bătrâna
Băţălar
Bârcea Mare
Bârcea Mică
Bârsău (Hunedoara)
Bejan
Bejan-Târnăviţa
Bercu (Hunedoara)
Beriu
Birtin (Hunedoara)
Blăjeni
Blăjeni-Vulcan
Bobaia (Hunedoara)
Bobâlna (Hunedoara)
Bocşa Mare
Bocşa Mică
Boholt
Boia Bârzii
Boiţa (Hunedoara)
Boiu (Hunedoara)
Boiu de Jos
Boiu de Sus
Boş
Boşorod
Boz (Hunedoara)
Bozeş
Brazi (Hunedoara)
Brădăţel (Hunedoara)
Brănişca
Brăşeu
Brâznic
Breazova (Hunedoara)
Bretea Mureşană
Bretea Română
Bretea Streiului
Bretelin
Brotuna
Buceş
Buceş-Vulcan
Bucium (Hunedoara)
Bucium-Orlea
Bucureşci
Bujoru
Bulzeştii de Jos
Bulzeştii de Sus
Buneşti (Hunedoara)
Bunila
Burjuc
Căbeşti (Hunedoara)
Căinelu de Jos
Căinelu de Sus
Călanu Mic
Căoi
Căraci
Cărăstău
Cărmăzăneşti
Cărpiniş (Hunedoara)
Căstău
Căzăneşti (Hunedoara)
Câmpu lui Neag
Câmpuri-Surduc
Câmpuri de Sus
Cârjiţi
Cârneşti
Cerbăl
Cerbia
Cerişor
Cernişoara Florese
Certeju de Sus
Certeju de Jos
Chergheş
Chimindia
Chişcădaga
Chitid
Cigmău
Cimpa
Cinciş-Cerna
Cioclovina
Ciopeia
Ciula Mare
Ciula Mică
Ciulpăz
Ciumiţa
Ciungani
Ciungu Mare
Clopotiva
Coaja
Copaci
Coroieşti (Hunedoara)
Coseşti
Costeşti (Hunedoara)
Costeşti-Deal
Covragiu
Cozia (Hunedoara)
Crăciuneşti
Crăguiş
Cristur (Hunedoara)
Criş
Crişan (Hunedoara)
Crişcior
Criva (Hunedoara)
Crivadia
Cucuiş
Cuieş
Curechiu
Curpenii Silvaşului
Cutin
Dăbâca (Hunedoara)
Dănuleşti (Hunedoara)
Dâlja Mare
Dâlja Mică
Dâncu Mare
Dâncu Mic
Dealu Babii
Dealu Mare (Hunedoara)
Dealu Mic
Deleni (Hunedoara)
Densuş
Dobra (Hunedoara)
Dobroţ
Dragu-Brad
Dudeşti
Dumbrava (Hunedoara)
Dumbrava de Jos
Dumbrava de Sus
Dumbrăviţa (Hunedoara)
Dumeşti (Hunedoara)
Dupăpiatră
Faţa Roşie
Făgeţel (Hunedoara)
Fărcădin
Fântâna (Hunedoara)
Federi
Feregi
Fintoag
Fizeş (Hunedoara)
Fizeşti
Folt
Fornădia
Furcşoara
Galaţi (Hunedoara)
Galbina
Gânţaga
Gelmar
General Berthelot
Geoagiu-Băi
Ghelari
Gialacuta
Giurgeşti (Hunedoara)
Glodghileşti
Godineşti (Hunedoara)
Goleş
Goteşti (Hunedoara)
Gothatea
Govăjdia
Grădiştea de Munte
Grid
Grind
Grohot
Grohoţele
Groş
Groşuri
Gura Bordului
Gurasada
Hărău
Hărţăgani
Hăşdat
Hăşdău
Hăţăgel
Herepeia
Hobiţa (Hunedoara)
Hobiţa-Grădişte
Holdea
Homorod (Hunedoara)
Hondol
Ilia
Iscroni
Izvoarele (Hunedoara)
Jeledinţi
Jieţ
Jiu-Paroşeni
Josani
Lăpugiu de Jos
Lăpugiu de Sus
Lăpuşnic (Hunedoara)
Lăsău
Leauţ
Lelese
Leşnic
Livada (Hunedoara)
Livadia (Hunedoara)
Livezi (Hunedoara)
Ludeştii de Jos
Ludeştii de Sus
Lunca (Baia de Criş)
Lunca (Băiţa)
Lunca Cernii de Jos
Lunca Cernii de Sus
Luncani (Hunedoara)
Luncoiu de Jos
Luncoiu de Sus
Luncşoara (Hunedoara)
Mada
Măceu
Măgura (Hunedoara)
Măgura-Topliţa
Măgureni (Hunedoara)
Mălăieşti (Hunedoara)
Mănerău
Mărtineşti (Hunedoara)
Meria
Merişor (Băniţa)
Merişor (Bucureşci)
Merişoru de Munte
Mermezeu-Văleni
Mesteacăn (Brad)
Mesteacăn (Răchitova)
Micăneşti
Mihăieşti (Hunedoara)
Mihăileni (Hunedoara)
Mintia
Mosoru
Muncelu Mare
Muncelu Mic
Nandru
Nădăştia de Jos
Nădăştia de Sus
Nălaţvad
Negoiu
Nojag
Nucşoara (Hunedoara)
Obârşa
Ocişor
Ociu
Ocolişu Mare
Ocolişu Mic
Ohaba (Hunedoara)
Ohaba-Ponor
Ohaba-Sibişel
Ohaba Streiului
Ohaba de sub Piatră
Oprişeşti (Hunedoara)
Orăştioara de Jos
Orăştioara de Sus
Ormindea
Ostrov (Hunedoara)
Ostrovel
Ostrovu Mic
Panc
Panc-Sălişte
Paroş
Păclişa
Păucineşti
Păuleşti (Hunedoara)
Păuliş (Hunedoara)
Pestişu Mic
Peşteana (Hunedoara)
Peşteniţa
Peştera (Băiţa)
Peştera (Petroşani)
Peştera (Sălaşu de Sus)
Peştişu Mare
Petreni (Hunedoara)
Petreşti (Hunedoara)
Petros
Piatra (Hunedoara)
Pişchinţi
Plai (Hunedoara)
Plop (Hunedoara)
Plopi (Hunedoara)
Podele
Pogăneşti (Hunedoara)
Poiana (Hunedoara)
Poiana Răchiţelii
Poieni (Beriu)
Poieni (Densuş)
Poieniţa (Hunedoara)
Poieniţa Tomii
Poieniţa Voinii
Pojoga
Ponor
Popeşti (Hunedoara)
Potingani
Prăvăleni
Pricaz
Prihodişte (Boşorod)
Prihodişte (Vaţa de Jos)
Pui
Rapoltu Mare
Rapolţel
Răcăştia
Răchitova (Hunedoara)
Răchiţaua
Răduleşti (Hunedoara)
Răscoala
Râpaş
Râu Alb
Râu Bărbat
Râu Mic
Râu de Mori
Reea
Renghet
Reţ
Ribicioara
Ribiţa
Rişca
Rişculiţa
Romos
Romoşel
Roşcani (Hunedoara)
Roşia (Hunedoara)
Rovina (Brănişca)
Rovina (Bucureşci)
Ruda (Hunedoara)
Ruda-Brad
Runcşor
Runcu Mare (Hunedoara)
Runcu Mic
Ruseşti (Hunedoara)
Ruşi (Hunedoara)
Ruşor (Hunedoara)
Sarmizegetusa (Hunedoara)
Săcămaş
Săcărâmb
Săcel (Hunedoara)
Sălaşu de Jos
Sălaşu de Sus
Sălătruc (Hunedoara)
Sălciva
Sălişte (Hunedoara)
Săliştioara
Sâncrai (Hunedoara)
Sânpetru (Hunedoara)
Sântandrei (Hunedoara)
Sântămăria-Orlea
Sântămăria de Piatră
Sântuhalm
Sârbi (Hunedoara)
Sereca
Sibişel (Beriu)
Sibişel (Râu de Mori)
Silvaşu de Jos
Silvaşu de Sus
Simeria Veche
Slătinioara
Socet (Hunedoara)
Sohodol (Hunedoara)
Spini
Stănculeşti (Hunedoara)
Stănija
Stăuini (Hunedoara)
Stânceşti (Hunedoara)
Stânceşti-Ohaba
Stejărel
Stoieneasa
Strei
Strei-Săcel
Streisângeorgiu
Stretea
Subcetate (Hunedoara)
Sulighete
Suseni (Hunedoara)
Şăuleşti
Şerel
Şesuri (Hunedoara)
Şoimuş (Hunedoara)
Ştei (Hunedoara)
Şteia
Tarniţa (Hunedoara)
Tămăşasa
Tămăşeşti (Hunedoara)
Tătărăşti (Hunedoara)
Tătărăştii de Criş
Tâmpa
Târnava (Hunedoara)
Târnava de Criş
Târnăviţa (Hunedoara)
Târsa (Hunedoara)
Techereu
Teiu (Hunedoara)
Teliucu Inferior
Teliucu Superior
Ticera
Tirici
Tisa
Tiuleşti
Tomeşti (Hunedoara)
Tomnatec (Hunedoara)
Topliţa (Hunedoara)
Topliţa Mureşului
Toteşti
Totia
Trestia (Hunedoara)
Turdaş (Hunedoara)
Turmaş
Tuştea
Ţărăţel
Ţebea
Uibăreşti
Ulieş
Ulm (Hunedoara)
Unciuc
Uric
Uroi
Ursici
Vadu
Vadu Dobrii
Vaidei (Hunedoara)
Valea (Hunedoara)
Valea Arsului
Valea Babii
Valea Bradului (Hunedoara)
Valea Dâljii
Valea Lungă (Hunedoara)
Valea Lupului (Hunedoara)
Valea Mare de Criş (Hunedoara)
Valea Nandrului
Valea Poienii (Hunedoara)
Valea Sângeorgiului
Valea de Brazi
Vaţa de Jos
Vaţa de Sus
Vălari (Hunedoara)
Văleni (Baia de Criş)
Văleni (Geoagiu)
Vălioara
Vălişoara (Hunedoara)
Vălişoara (Balşa)
Vărmaga
Vâlcele (Hunedoara)
Vâlcelele Bune
Vâlceluţa
Veţel
Vica
Visca
Voia (Hunedoara)
Vorţa
Zam
Zăvoi (Hunedoara)
Zdrapţi