Index:Sate în judeţul Olt

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Olt. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 377 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Afumaţi (Olt)
Albeşti (Olt)
Alimăneşti
Alunişu (Olt)
Arceşti (Olt)
Arceşti-Cot
Arvăteasca
Bacea (Olt)
Baldovineşti (Olt)
Barza (Olt)
Batia
Băbiciu
Bălăneşti (Olt)
Băleasa
Bălteni (Olt)
Bălţaţi (Olt)
Bărăşti (Coloneşti)
Bărăşti (Morunglav)
Bărăştii de Cepturi
Bărăştii de Vede
Bărbălăi
Bărcăneşti (Olt)
Bătăreni
Bâgeşti
Bârca (Olt)
Bârseştii de Sus (Olt)
Bârza (Olt)
Bechet (Olt)
Beculeşti (Olt)
Belgun
Beria de Jos
Beria de Sus
Berindei
Bircii (Olt)
Bistriţa Nouă
Blaj (Olt)
Bobiceşti
Bobu (Olt)
Bondrea
Boroeşti
Braneţ
Brastavăţu
Brâncoveni
Brebeni (Olt)
Broşteni (Olt)
Bucinişu
Bucinişu Mic
Buiceşti (Olt)
Bulimanu
Burduleşti
Buşca
Buta (Olt)
Butoi
Buzeşti (Olt)
Catanele (Olt)
Călineşti (Olt)
Călui
Căzăneşti (Olt)
Câmpu Mare (Olt)
Câmpu Părului
Cândeleşti
Cârlogani (Olt)
Cârstani
Cepari (Olt)
Cepeşti (Olt)
Cerbeni
Cezieni
Chelbeşti
Cherleştii Moşteni
Cherleştii din Deal
Chilia (Olt)
Chilii (Olt)
Chinteşti
Chiţeasca
Cilieni
Ciocăneşti (Olt)
Cioflanu
Ciorâca
Cioroiaşu
Cioroiu
Cireaşov
Ciureşti (Olt)
Cocorăşti
Cojgărei
Colibaşi (Olt)
Coloneşti (Olt)
Comanca (Olt)
Comani
Comăneşti (Olt)
Comăniţa
Constantineşti
Corbeni
Corbu (Olt)
Corbu (Teslui)
Corlăteşti (Olt)
Cornăţelu (Olt)
Coteana
Coteni (Olt)
Cotorbeşti
Crăciunei
Crâmpoia
Creţi
Criva de Jos
Criva de Sus
Cruşovu
Cucueţi (Olt)
Cungrea (Olt)
Curtişoara (Olt)
Curtişoara (Dobreţu)
Cuza Vodă
Davideşti (Olt)
Dăneasa
Dâmburile (Olt)
Dejeşti
Deleni (Olt)
Deveselu
Dienci
Doanca
Doba
Dobreţu
Dobriceni (Olt)
Dobrosloveni
Dobroteasa
Dobrotinet
Dobrun
Doneşti
Dranovăţu
Drăghiceni
Dumitreşti (Olt)
Enoşeşti
Făgeţelu
Fălcoiu
Fărcaşele
Fărcaşu de Jos
Floru
Frăsinet-Gară
Frăsinetu
Frunzaru
Găneasa (Olt)
Găvăneşti (Olt)
Gârcov
Ghimpaţi (Olt)
Ghimpeţeni
Ghimpeţenii Noi
Ghioşani
Giuvărăşti
Gostavăţu
Govora (Olt)
Grădinari (Olt)
Grădinile
Grădiştea (Olt)
Greci (Osica de Sus)
Greci (Schitu)
Greereşti
Grojdibodu
Gropşani
Grozăveşti (Olt)
Gruiu (Olt)
Gubandru
Gueşti
Gura Căluiu
Gura Padinii
Horezu (Olt)
Hotaru (Olt)
Hotărani (Olt)
Ianca (Olt)
Ianca Nouă
Iancu Jianu (Olt)
Ibăneşti (Olt)
Icoana
Ioniceşti
Ipoteşti (Olt)
Isaci
Izbiceni
Izvoarele (Olt)
Izvoru (Olt)
Jieni (Olt)
Jitaru
Lăunele
Lăzăreşti (Olt)
Leleasca
Leoteşti
Liiceni
Linia din Vale
Lisa
Lunca (Olt)
Malu Roşu (Olt)
Mamura
Mandra
Mardale
Măgura (Perieţi)
Măgura (Tătuleşti)
Mănuleşti
Mărgăriteşti (Olt)
Mărgheni
Mărgineni-Slobozia
Mărunţei
Mărunţei (Coloneşti)
Mereni (Olt)
Mierleştii de Sus
Mierliceşti
Mieşti
Mihăeşti (Olt)
Mihăileşti-Popeşti
Milcoveni (Olt)
Milcovu din Deal
Milcovu din Vale
Mirceşti (Olt)
Mirila
Mogoşeşti (Olt)
Momaiu
Moruneşti
Morunglav
Moşteni (Olt)
Moţoeşti
Movileni (Olt)
Năvârgeni
Negreni (Olt)
Nicolae Titulescu (Olt)
Obârşia (Olt)
Obârşia Nouă
Oboga
Ociogi
Olari (Olt)
Oltişoru
Oporelu
Optaşi
Optăşani
Ordoreanca
Orlea
Orlea Nouă
Osica de Jos
Osica de Sus
Ostrov (Olt)
Oteştii de Jos
Oteştii de Sus
Pârşcoveni
Peretu (Olt)
Perieţi (Olt)
Pescăreşti
Pestra
Petculeşti
Piatra (Olt)
Pielcani
Pietriş (Olt)
Pietrişu (Olt)
Piscani (Olt)
Plăviceanca
Plăviceni
Pleşoiu
Plopşorelu
Poboru
Poganu
Poiana (Olt)
Poiana Mare
Popeşti (Bărăşti)
Popeşti (Văleni)
Potcoava-Fălcoeni
Potelu
Potlogeni
Potopinu
Preoteşti
Prisaca (Olt)
Priseaca (Olt)
Proaspeţi
Profa
Racoviţa (Olt)
Radomireşti (Olt)
Raiţiu
Rădeşti (Olt)
Recea (Olt)
Redea (Olt)
Redişoara
Reşca
Reşcuţa
Româna
Roşienii Mari
Roşienii Mici
Rotunda (Olt)
Rudari
Runcu Mare (Olt)
Rusăneşti (Olt)
Rusăneştii de Sus
Rusciori (Olt)
Salcia (Olt)
Satu Nou (Grădinari)
Satu Nou (Orlea)
Săltăneşti
Sâmbureşti
Scărişoara (Olt)
Schitu (Olt)
Schitu Deleni
Schitu din Deal
Schitu din Vale
Scorbura
Seaca (Olt)
Seaca (Poboru)
Simniceni
Sineşti (Olt)
Slătioara
Slăveni
Spătaru (Olt)
Spineni (Olt)
Sprâncenata
Stănuleasa (Sâmbureşti)
Stănuleasa (Vitomireşti)
Stăvaru
Stejaru (Olt)
Stoborăşti
Stoeneşti (Olt)
Stoicăneşti (Olt)
Strejeşti
Strejeştii de Sus
Strugurelu
Studina (Olt)
Studiniţa
Stupina (Olt)
Surpeni
Şerbăneşti (Olt)
Şerbăneştii de Sus
Şopârliţa
Ştefan cel Mare (Olt)
Şuica
Tabaci
Tabonu
Tătuleşti (Olt)
Teiş (Olt)
Teiuş (Olt)
Teiuşu (Olt)
Teslui (Olt)
Tia Mare
Tirişneag
Tomeni
Toneşti (Leleasca)
Toneşti (Sâmbureşti)
Topana
Traian (Olt)
Trepteni
Trufineşti
Tudor Vladimirescu (Olt)
Tufaru
Tufeni (Olt)
Turia (Olt)
Ulmet
Ulmi
Ungureni (Olt)
Uria
Ursa
Ursoaia (Olt)
Urşi
Urzica
Valea Fetei
Valea Mare
Valea Merilor (Olt)
Valea Satului
Valea Soarelui
Valea lui Alb
Vădastra
Vădăstriţa
Văleni (Olt)
Văleni (Brâncoveni)
Vâlcele (Olt)
Vâlcelele de Sus
Vâneşti
Vârtopu (Olt)
Verguleasa
Vineţi
Vişina (Olt)
Vişina Nouă
Vităneşti (Olt)
Vitomireşti
Vlaici
Vlădila
Vlădila Nouă
Vlăduleni (Olt)
Vlăngăreşti
Voineasa (Olt)
Vulpeni
Vulpeşti
Vultureşti (Olt)
Zănoaga (Olt)
Zorleasca