Proiect:Termeni

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Termenii si Condiţiile de Utilizare

Preambul

Situl Enciclopedia României (http://www.enciclopediaromaniei.ro, alternativ http://enciclopediaromaniei.ro, în continuare ER) este un proiect pentru scrierea unei enciclopedii electronice a României. ER este un site cu caracter cultural, non-profit, bazat pe voluntariat şi inspirat din principiile adevărului ştiinţific.

Mai jos sunt termenii şi condiţiile ("Termeni şi Condiţii de Utilizare") care guvernează situl web ER. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în viitor, fără o notificare prealabilă. Destinatarul acestui text este Utilizatorul, persoana care accesează acest sit web. Este responsabilitatea Utilizatorilor acestui sit de a respecta termenii şi condiţiile. Utilizarea implică acceptarea termenilor şi condiţiilor în vigoare.

Copyright

CC30.png

Materialele de pe acest site sunt disponibile sub licenţa Creative Commons 3.0. Aceasta înseamnă că le puteţi copia, distribui şi transmite cu următoarele condiţii:

  • să precizaţi că materialele sunt de pe acest site, dar nu într-o manieră din care să rezulte că Enciclopedia României vă sprijină sau aprobă felul în care le utilizaţi;
  • să nu utilizaţi materialele în scopuri comerciale;
  • să nu creaţi opere derivate prin modificarea, transformarea sau adaptarea acestor materiale.

Înregistrare, parolă

Utilizatorii ER pot decide să se înregistreze şi să îşi creeze un cont de utilizator (sau de "membru"). Înscrierea se face conform condiţiilor de înscriere stabilite de ER. Pentru a se putea înregistra, Utilizatorii trebuie să furnizeze numele lor real. Utilizatorii care nu doresc să facă acest lucru pot continua să folosească situl însă nu se pot înregistra. ER nu îşi asumă responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor furnizate de Utilizatori. ER presupune buna-credinţă a Utilizatorilor înregistraţi sub numele furnizat. Dacă există suspiciuni întemeiate asupra veridicităţii numelui furnizat, ER îşi rezervă dreptul de a şterge contul respectiv.

Parola furnizată iniţial este una temporară. Este responsabilitatea Utilizatorilor înregistraţi să o modifice şi să o păstreze.

Răspunderea pentru erori de conţinut

Informaţiile prezente pe situl ER pot conţine erori în conţinut. Calitatea informaţiilor este definită de cantitatea şi calitatea documentării efectuate de autorii textelor. ER nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale erori care pot interveni în procesul de documentare/scriere/publicare a articolelor. ER se obligă să şteargă sau să corecteze informaţiile care conţin erori, cu condiţia ca ele să fie aduse la cunoştinţă şi argumentate cu un suport bibliografic adecvat. ER îşi rezervă dreptul la propria politică de editare şi de a nu efectuea nicio corecţie sesizată, dacă nu consideră că aceasta este suficient argumentată.

Limitarea răspunderii

Utilizatorii acestui site web sunt de acord în mod expres şi irevocabil ca vizitarea sau folosirea acestui site se face acceptând Termenii şi Condiţiile de Utilizare de mai sus.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze ER în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea website-ului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de ER ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare.

Legea aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor site-ului şi toate efectele juridice pe care acceptarea le produce, sunt guvernate de legea română în vigoare şi vor fi analizate şi judecate, de către instanţa română.