Zona Metropolitană Oradea

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Asociaţia Zona Metropolitană Oradea s-a constituit în data de 9 mai 2005 ca persoană juridică de interes public, având caracter privat fără scop patrimonial, în baza legislaţiei care atestă înfiinţarea organizaţiilor asociative de dezvoltare comunitară ale unităţilor administrativ-teritoriale din România. Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei au fost însuşite de 9 localităţi, devenind astfel membri fondatori: municipiul Oradea şi comunele limitrofe Biharia, Borş, Cetariu, Nojorid, Oşorhei, comuna Paleu, Sânmartin şi Sântandrei.

Conceptul de zonă metropolitană

Tendinţa de dezvoltare economică a oraşelor cunoaşte după anul 1990 o nouă etapă şi anume "etapa oraşelor înfrăţite." Treptat tot mai multe oraşe din România au înţeles că fără a aduce know-how în administraţia locală nu se pot dezvolta economic. În acest sens ele au încheiat parteneriate de cooperare cu alte oraşe din lume. Aşa au luat parte aşa- zisele oraşe înfrăţite. Conceptul de oraş înfrăţit a apărut în Europa puţin timp după cel de al 2-lea Război Mondial, ca o cale de apropiere şi înţelegere între cetăţenii europeni şi o metodă de a promova proiecte transnaţionale reciproc avantajoase.

Prin "înfrăţirea oraşelor" se oferă ocazia de a afla mai multe despre viaţa cotidiană a cetăţenilor din alte ţări europene, de a intra în contact şi a face schimb de experienţă, de a iniţia proiecte pe subiecte de interes comun, cum ar fi dezvoltarea locală, mediul înconjurător, dezvoltare economică şi diferenţe culturale. Principala sursă de finanţare a proiectelor de înfrăţire între oraşe o reprezintă programul de Twinning al Comisiei Europene, înfiinţat în anul 1989.

Un alt motor de dezvoltare locală îl reprezintă Zonele Metropolitane care au fost realizate cu scopul de a dezvolta economic anumite localităţi, de a putea accesa mai uşor fonduri europene. Practic localităţile care s-au asociat într-o zonă metropolitană pot beneficia de fonduri europene nerambursabile mult mai consistente. Se urmăreşte prin înfiinţarea de zone metropolitane crearea unui parteneriat echilibrat între oraşe şi zonele rurale, între oraşele mici, medii sau mari. Problemele şi deciziile de politică urbană nu mai pot fi privite în mod izolat, la nivelul fiecărui oraş, ci acestea trebuie să fie puncte de concentrare pentru dezvoltarea regiunilor şi să îşi asume responsabilitatea pentru coeziunea teritorială.[1]

Obiective

Obiectivele Zonei Metroplitane Oradea vizează;

  • Alinierea Zonei Metroplitane Oradea la standardele economice şi sociale euro-atlantice, în consens cu cele naţionale;
  • Instaurarea în Zona Metropolitană Oradea a unui climat de piaţă aliniat procedurilor competiţionale internaţionale;
  • Creşterea coeziunii economico-sociale din Zona Metropolitană Oradea.

Asociaţia urmăreşte prin aplicarea strategiei sale de dezvoltare durabilă, ca teritoriul Zonei Metropolitane Oradea, sã devinã în perspectiva un spaţiu urbanistic comun integrat.

Asociaţia Zona Metropolitană Oradea este membră a reţelei europene a regiunilor şi zonelor metropolitane METREX.

Activitate

În data de 28 noiembrie 2006, reprezentanţii asociaţiei "Zona Metropolitană Oradea" au înaintat la Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest contractul de finanţare a unui proiect de peste 1.000.000 Euro, semnat cu Ministerul Integrării Europene de către vicepreşedintele asociaţiei, Geza Batori, care în calitate de primar al comunei Borş este şi coordonatorul implementării acestui proiect de impact microregional.

Ca proiect, realizarea sistemului de gestionare a deşeurilor în Zona Metropolitană Oradea implica crearea unei societăţi comerciale pe acţiuni, în care acţionarii sunt cele 8 comune ce formează spaţiul rural al zonei. Aceasta societate, care va deveni operator licenţiat până la sfârşitul anului 2007, va achiziţiona din fondurile europene nerambursabile ce vor fi primite de la Uniunea Europeana şi care trec de suma de 900.000 Euro, o serie de utilaje şi echipamente ce vor permite, până la finalizarea acestui proiect care se derulează pe parcursul a 12 luni, introducerea salubrităţii controlate în spaţiul rural al zonei metropolitane.

Conform contractului de co-finanţare nerambursabilă cu Ministerul Integrării Europene, societatea nou creată va rămâne cel puţin 5 ani în regim de proprietate publică, acţionând împreună cu operatorii care funcţionează la nivelul municipiului Oradea pe domeniul colectării deşeurilor şi cu cel care asigură managementul platformei ecologice de depozitare, într-un sistem unitar. Acest serviciu, al salubrizării, devine şi primul serviciu public local din România care va funcţiona în format de tip intercomunitar, prefigurând şi evoluţia tuturor serviciilor de utilităţi publice în Zona Metropolitană Oradea. [2]

Note

  1. Zona metropolitană, cheia dezvoltării durabile
  2. Serviciul Comunicare Primaria Oradea