Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Aspect din Arhiva SRR

Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune este formată dintr-un fond sonor şi unul scris. Asumându-şi un rol de propagator de cultură[1], instituţia a colectat de-a lungul timpului o serie de materiale audio, documente, imagini, care permit reconstituirea istoriei radiofoniei româneşti de la începuturile sale până în prezent, precum şi aspecte culturale din istoria României.

În primul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Radiodifuziunii din anul 1932, exista o prevedere prin care instituţia era obligată să păstreze un exemplar din textul prezentat în cadrul conferinţelor ţinute la microfonul radioului. La scurt timp după apariţia acestui act normativ, instituţia înfiinţează departamentul Arhive Scrise, în care vor fi colectate manuscrisele radiofonice ale vorbitorilor pe postul public de radio, printre care: Gh. Brătianu, E. Lovinescu, Mihai Ralea, Tudor Vianu, C.C. Giurescu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Constantin Noica, M. Sebastian, Constantin Brăiloiu, C. Rădulescu-Motru, Ion Petrovici, Mircea Vulcănescu, etc. Chiar şi după apariţia benzilor magnetice, au fost păstrate în Arhiva Scrisă textele emisiunilor informative, culturale, de ştiinţă, de divertisment, pentru copiii etc.

Arhiva Scrisă

Afiş de spectacol aflat în Arhiva Scrisă a SRR

Arhiva Scrisă se întinde pe 4 000 de metri liniari, din care aproximativ 25.000 de dosare, 12.000 fotografii, o colecţie a publicaţiilor radiofonice dintre anii 1925-2006, o colecţie de afişe de spectacol, pliante, programe de sală şi o colecţia de Monitoare Oficiale dintre anii 1948-2004.

În cadrul acestei arhivei sunt păstrate textele emisiunilor difuzate de postul de radio, sub formă de manuscris sau dactilografiate. Primele documente din arhivă datează din anul 1925[2], iar din perioada următoare (1925-1928), au fost păstrate în special documente care privesc legislaţia după cae funcţiona radiofonia în România, precum şi publicaţiile radiofonice. Începând cu anul 1932 arhiva deţine o serie de texte ale conferinţelor difuzate la radio. Între 1932-1950 au fost arhivate şi revistele Radiofonia, Radio România, Radio Adevărul, Radio Universul.

Începând cu anul 1950 arhivarea a fost efectuată pe redacţii şi pe ani. Astfel, în cele 3 depozite existente, ordonarea materialului permite regăsirea textelor după: actualităţi (radiojurnale, buletine de ştiri, buletine meteo-rutiere, cotele apelor, revista presei) - aproximativ o pătrime din materialul arhivat într-un an, redacţia cultural-teatral, redacţia copii-tineret, economic-agrar, R.E.P.S., redacţia muzicală, relaţii internaţionale, monitorul oficial, reviste radio şi alte publicaţii, materiale juridice, materiale economice, materiale diverse. Două din aceste depozite sunt ordonate tematic astfel: materiale de protecţia muncii, economice (în general cele care sunt păstrate pe o perioadă limitată), şi materiale despre statele de plată, fişele de plată ale salariaţilor şi colaboratorilor.

Alături de cele prezentate, din arhivă mai fac parte şi peste 2.000 de fotografii, care în principal descriu istoria radiofoniei româneşti pe o perioadă de 50 de ani. Acestea sunt păstrate sub formă de negative pe peliculă sau pe sticlă. De-a timpului au fost arhivate şi o serie de diplome, medalii, programe de sală şi afişe de spectacol.

Arhive Sonore

Cartoteca arhivei sonore a SRR

Materialul audio din arhiva Sonoră a SRR, cunoscut şi sub denumirea de Fonoteca de Aur, este conservat pe diferite suporturi media, însumând în jur de 132.000 ore de înregistrări. Din suma materialului sonor fac parte: 12.276 discuri de ebonită, 77.000 discuri vinil, 15.000 CD-uri, 2.150 casete DAT, 293.336 benzi muzicale şi 102.737 benzi vorbite.

Benzile vorbite conţin emisiuni literare, emisiuni de divertisment, emisiuni pentru copii, teatru radiofonic. Emisiunile literare precum Lecturi literare, Revista Literară Radio, Scriitori la microfon, Biblioteca de poezie, Prietenii mei, scriitori, Atlas cultural redau vocile unor mari nume din cultura română, precum: Tudor Arghezi, M. Sadoveanu, G. Călinescu, Tudor Vianu, Petru Comarnescu, Gala Galaction, George Bacovia, M.R. Paraschivescu, Marin Preda, Şt. Augustin Doinaş, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, etc. Din cadrul emisiunilor de divertisment, bunăoară Unda veselă, s-au păstrat o serie de înregistrări cu vocile actorilor români: Gr. Vasiliu-Birlic, Al. Giugaru, Vasile Tomazian, Mircea Crişan, Horia Şerbănescu, Radu Zaharescu, Nicolae Gărdescu, Ion Lucian, Nicu Constantin, Alexandru Lulescu, Horia Căciulescu, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Carmen Stănescu, H. Nicolaide. Teatrul radiofonic este arhivat pe aproximativ 4000 de benzi - din care cele mai vechi din anul 1951. Alături de diverse emisiuni pentru copii, în cadrul arhivei este păstrată şi prima emisiune Noapte bună, copii, transmisă în 5 noiembrie, avându-l ca cititor al poveştii „Capra cu trei iezi”, scrisă de Ion Creangă, pe Mihail Sadoveanu.

  • Discoteca
  • Fonoteca vorbită
  • Fonoteca muzicală
  • Fonoteca mastere

Note

  1. Denize, pg. 319
  2. Denize, pg. 319

Bibliografie

  • Denize, Eugen, Istoria Societăţii Române de Radiodifuziune, vol. I, partea I, Editura Casa Radio, Bucureşti, 1998, ISBN 973-98662-0-4.