ECAROM

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

ECAROM este o familie de minicalculatoare industriale româneşti fabricate începând cu 1975 la Intreprinderea de Elemente pentru Automatizare. ECAROM 800, primul model, este bazat pe experienţa acumulată în lucrul cu Felix C32-P, o variantă specializată în procese a calculatorului Felix C32. Arhitectura sa a fost concepută de inginerii de la Institutul de Proiectări pentru Automatizări, ea fiind una modulară, structurată în jurul microprocesorului 8080. Au urmat modelele perfecţionate ECAROM 880, ECAROM 881 şi ECAROM 881 F.

Datorită structurii modulare, sistemele ECAROM 880/881 sunt foarte flexibile şi permit obţinerea unei variante optime pentru aplicaţiile dorite prin asamblarea unui număr de plachete specifice în jurul magistralei A (universală). Conectarea la procesul industrial a calculatorului se face prin magistrala B (de proces). Calculatoarele ECAROM folosesc un sistem de operare special creat pentru ele, numit XTR-80.

Interacţiunea cu utilizatorul se poate face prin intermediul unui videoterminal de tipul DAF 2010, 2020 etc.

Printre fabricile şi intreprinderile care au utilizat aceste calculatoare se numără: Oltcit Craiova, DEN Bucureşti, Intreprinderea de exploatare a gazului natural Sighişoara şi Dispeceratul Canalului Dunăre-Marea Neagră.

Modulele principale ale calculatoarelor ECAROM

Modulele se află într-un dulap metalic, dispuse în două sertare, alături de un sertar conţinând sursa de alimentare şi de mijloace de ventilaţie.

Unitatea centrală (EC880-C)

Conţine microprocesorul 8080 precum şi circuite RAM (4 kB) şi EPROM (4 kB) care pot fi extinse prin plachete suplimentare. Microprocesorul asigură prelucrarea datelor, logica de generare a magistralei universale, precum şi lucrul cu blocurile de memorie.

Semnalele de proces specifice (READY, RESET, CLOCK) sunt generate cu ajutorul circuitului 8224 care are o logică externă corespunzătoare. Alte funcţii precum logica de HOLD, întreruperile şi generările comenzilor IOR, IOW, MEMR, MEMW (care lucrează cu memoria şi perifericele) şi controlul datelor sunt realizate prin utilizarea circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale.

Tot pe această plachetă se mai găsesc implementate logica de decodificare a adreselor, care furnizează semnale pentru activarea blocurilor de memorie, precum şi circuitele 8216 pentru amplificarea magistralei bidirecţionale de date şi adrese la generarea magistralei universale.

Memoria (EC880-M)

Prin acest modul memoria RAM este extinsă cu încă 4 kB iar cea EPROM cu încă 8 kB (împărţiţi în 2 secţiuni de câte 4 kB). Se pot folosi oricâte module de acest gen, în limita spaţiului de adresare. Amplificarea semnalelor şi conectarea la magistrală este realizată cu amplificatoare 8226.

Memoria RAM (EC880-RAM)

Cu acest modul, memoria RAM este extinsă cu 8 kB. Aceştia sunt realizaţi cu 64 de circuite 2102, câte 8 pentru fiecare kB. Cuplarea la magistrală se face tot prin amplificatoare 8226.

Comunicaţia serială (EC880-US)

Modulul de comunicaţie serială are patru canale independente şi foloseşte protocolul de comunicaţie CCITT V24, respectiv RS 232-C, sau bucla de curent 0 - 20 mA. Este folosit pentru coordonarea structurilor ierarhizate sau în comunicaţia cu alte minicalculatoare. Întreruperile generate sunt de două tipuri: asociate recepţiei (INTR-) sau transmisiei (INTT/). Modulul poate fi folosit atât pentru comunicaţii sincrone, cât şi pentru cele asincrone, iar viteza de transmisie/recepţie a datelor este ajustată independent pentru fiecare canal, prin modificarea frecvenţei de ceas.

Modulul conţine mai multe blocuri componente:

 • Logica de întreruperi care foloseşte măşti pentru întrerupere
 • Logica de decodificare a adreselor şi comenzilor
 • Porturile de citire a vectorilor de întrerupere (prin care sunt transmise, printre altele, date asupra motivului înreruperii)
 • Generatorul de ceas folosit în mecanismul de trasmisie/recepţie

La calculatorul ECAROM pot fi conectate două astfel de module, asigurându-se un total de 8 canale seriale duplex. Fiecare canal este controlat de câte un circuit 8251.

Comunicaţia paralelă (EC880-P)

Un calculator ECAROM poate conţine maxim 2 module de comunicaţie paralelă. Fiecare dintre acestea oferă:

 • Un canal serial bidirecţional, relizat cu circuitul 8251, comunicând în standardul CCITT V24
 • Două canale paralele de ieşire pe 8 biţi (LPT şi PTP, relizate cu tampoane 8212)
 • Două canale paralele de intrare pe 8 biţi (AUX şi PTR, realizate cu aceleaşi circuite)

Ultimele două categorii au asociaţi câte 2 biţi în cuvântul de comandă şi cel de stare.

Un modul este compus din următoarele blocuri:

 • Logica de conectare la magistrala B
 • Logica de întreruperi şi mascare
 • Logica de decodificare a adreselor şi comenzilor

Acest modul este util în procesele care utilizează 1 sau 2 canale seriale şi mai multe periferice care comunică paralel (gen cititor/perforator de bandă etc.).

Adaptarea magistralei (EC880-II)

Acest modul este unul indispensabil pentru funcţionarea calculatorului, deoarece asigură generarea magistralei B pornind de la magistrala A şi controlează sistemul de întreruperi. Poate fi configurat atât ca port, cât şi ca locaţie de memorie. Blocul întreruperilor de memorie este realizat cu circuitul 8259. El gestionează 8 niveluri dintre care unul generat de modulul IP, iar celelalte 7 sunt rezervate magistralei B. Pe acest modul se mai regăsesc câteva numărătoare folosite la generarea perioadelor standard şi un numărător programabil cu trei canale, de tip 8253.

Ieşirile numerice (EC880-EN)

Modulul generează 32 de ieşiri numerice către magistrala B, de tip colector în gol, izolate galvanic cu ajutorul optocuploarelor. Cele 32 de semnale sunt grupate în 4 cuvinte a câte 8 biţi.

Se pot utiliza mai multe astfel de module deodată.

Intrările numerice (EC880-IN)

Modulul preia şi prelucrează până la 32 de semnale numerice de la proces, care sunt grupate în 4 cuvinte a câte 8 biţi. Cele 32 de semnale sunt separate galvanic de tensiunile calculatorului cu ajutorul optocuploarelor.

Se pot utiliza mai multe astfel de module deodată.

Convertorul analog-numeric (EC880-CAN)

Modulul adună mărimi analogice necesare controlării procesului şi le converteşte în date printr-un convertor analogic-numeric (CAN). De multe ori, în locul acestuia mai scump, se folosesc multiplexoare structurate pe 3 nivele totalizând 768 intrări analogice:

 • Nivelul primar multiplexează 16 intrări analogice şi este realizat cu relee reed pe placheta 880-MX
 • Nivelul secundar cu opt canale analogice constituite într-un grup analogic, relizat cu multiplexoare statice CMOS. Un grup se află pe modului EC880-CAN, iar alte 5 pe EC880-EXAX.
 • Nivelul terţiar cu şase canale analogice, multiplexate la intrarea CAN.

Convertorul analog-digital realizează decodificarea adreselor ce desemnează registrele aferente acestui modul, transferul datelor între magistrala A şi modul, generarea tensiunii de referinţă, controlul logic al conversiei, generarea cuvântului de stare şi a întreruperilor mascabile la sfârşitul conversiei.

Rezultatul acestei conversii este un număr reprezentat pe 12 biţi. CAN recepţionează şi converteşte semnale analogice din intervalul ± 5,1225 V. Dacă tensiunile aplicate depăşesc aceste valori, numărul rezultat va avea activat bitul de depăşire.

Convertorul numeric-analogic (EC880-CNA)

Modulul converteşte semnalele numerice de 12 biţi în semnale analogice (tensiune sau curent) şi le transmite către proces.

Este alcătuit din următoarele blocuri:

 • Logica de decodificare a adreselor şi comenzilor
 • Tamponul de date pentru preluarea datelor de pe magistrala B
 • Registrele tampon pentru memorarea pe rând a celor 2 B, realizate cu circuite 495,
 • Convertorul numeric-analogic de tip DAC 80 C BI-V, care furnizează semnal în gama 0 - 5 V, 0 - 10 V sau ±10 V
 • Multiplexorul cu 8 canale
 • Opt blocuri de ieşire având câte un dispozitiv de eşantionare/memorare (în cazul tensiunii) şi un convertor curent-tensiune (în cazul curentului).

Programatorul (EC880-PR)

Modulul programator asigură programarea EPROM sau înscrierea RAM cu date aflate în memoria sa. Acesta este realizat cu memorii EPROM tip Intel 2708 sau 2716.

Bibliografie

 • M. Suciu, D. Popescu, T. Ionescu, Microprocesoare, microcalculatoare şi roboţi în automatizări industriale, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986, p. 169 - 175.