Index:Animale ocrotite

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Mai jos este prezentată o listă a animalelor ocrotite în România. Lista prezintă denumirea populară (numele comun) a animalelor cât şi denumirea ştiinţifică.

Numele comun Numele ştiinţific
Aspretele (Popetele) Romanichtys valsanicola
Păstrăvul Salmo trutta fario
Lostriţa Hucho hucho
Broasca ţestoasă dobrogeană Testudo graeca ibera
Broasca ţestoasă din Oltenia Testudo hermanni hermanni
Şarpele de nisip Eryx jaculus turcicus
Şarpele lui Esculap Elaphe longissima
Şopârla de nisip Eremias arguta deserti
Vipera Vipera ursinii renardi
Cocoşul de mesteacăn Lyrurus tetrix
Cocoşul de munte Tetrao urogallus
Corbul Corvus corax
Dropia Otis tarda
Spârcaciul Otis tetrax
Egreta mare Egretta alba
Egreta mică Egreta garzetta
Lebăda cucuiată Cygnus olor
Lebăda de iarnă Cygnus cygnus
Lopătarul Platalea leucorodina
Pelicanul comun Pelecanus onocrotalus
Pelicanul creţ Pelicanus crispus
Piciorongul Himantopus himantopus
Stârcul cenuşiu Ardea cinerea
Sfrânciocul mare Laxius excubitor
Rândunica Hirundo rustica
Şerparul Circaetus ferox
Şorecarul comuna Buteo buteo
Şorecarul încălţat Buteo lagopus
Uliul alb Circus macrourus
Uliul sur Circus pyargus
Viesparul Pernis apivorus
Vînturelul de seară Falco vespertinus
Vînturelul roşu Falca tinunculus
Vulturul codalb Haliaëtus albicilla
Vulturul hoitar Neophron percnopterus
Vulturul pescar Pandion haliaëtus
Vulturul pleşuv sur Gyps fulvus
Vulturul pleşuv brun Aegypius monachus
Gaia roşie Milvus milvus
Huhurezul de pădure Strix aluco
Huhurezul mare Strix uralensis
Liliac Liliecii
Capra neagră Rupicapra rupicapra
Râsul Lynx lynx
Ursul carpatin Ursus arctos
Zimbrul Bison bonasus

Note