Index:Sate în judeţul Argeş

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Argeş. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 576 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Adunaţi (Argeş)
Afrimeşti
Albeşti (Argeş)
Albeştii Pământeni
Albeştii Ungureni
Albota
Albotele
Aluniş (Argeş)
Alunişu (Băiculeşti)
Alunişu (Brăduleţ)
Anghineşti
Aninoasa (Argeş)
Arefu
Argeşani
Argeşelu
Babaroaga
Balabani
Baloteasca
Bascov
Bascovele
Băbana
Băceşti (Argeş)
Bădeni (Argeş)
Bădeşti (Bârla)
Bădeşti (Pietroşani)
Bădicea
Bădila (Argeş)
Bădislava
Băduleşti (Argeş)
Băiculeşti
Băila
Băjăneşti
Băjeşti
Bălileşti (Argeş)
Bălileşti (Tigveni)
Bălteni (Argeş)
Bălţata (Argeş)
Bănăreşti
Băniceşti
Bărăneşti
Bărăşti (Argeş)
Bărbălani
Bărbălăteşti
Bărbăteşti (Argeş)
Bătrâni (Argeş)
Bântău
Bârla (Argeş)
Bârlogu (Argeş)
Bârloi
Bârseştii de Jos (Argeş)
Bârseştii de Sus (Argeş)
Bârzeşti (Argeş)
Beculeşti (Argeş)
Beleţi
Berevoeşti (Argeş)
Berindeşti
Bilceşti
Blaju
Blejani (Argeş)
Bogaţi
Bolculeşti
Bolovăneşti (Argeş)
Bordeieni
Borleşti (Argeş)
Borobăneşti
Borovineşti
Boteni (Argeş)
Boţârcani
Boţeşti (Argeş)
Brabeţi (Argeş)
Bradu (Argeş)
Braniştea
Bratia (Berevoeşti)
Bratia (Ciomăgeşti)
Brădetu (Argeş)
Brăduleţ
Brăileni
Brăteasca
Brăteşti (Argeş)
Brânzari
Broşteni (Aninoasa)
Broşteni (Costeşti)
Bucov (Argeş)
Bucşeneşti
Bucşeneşti-Lotaşi
Budeasa
Budeasa Mare
Budeasa Mică
Budişteni (Argeş)
Bughea de Jos (Argeş)
Bughea de Sus (Argeş)
Bujoi
Bujoreni (Argeş)
Bumbueni
Buneşti (Cotmeana)
Buneşti (Mălureni)
Burdea
Burdeşti
Bureţeşti
Burluşi
Burneşti
Buta (Argeş)
Buzoeşti
Caloteşti
Capu Piscului (Godeni)
Capu Piscului (Merişani)
Catane (Argeş)
Catanele (Argeş)
Căldăraru (Argeş)
Călineşti (Argeş)
Căpăţânenii Pământeni
Căpăţânenii Ungureni
Cărpeniş
Căteasca
Cătunaşi
Cândeşti (Argeş)
Cârceşti
Cârciumăreşti
Cârstieni
Ceaureşti
Ceauşeşti
Cepari (Poiana Lacului)
Ceparii Pământeni
Ceparii Ungureni
Cerbu (Argeş)
Cerbureni
Cerşani
Cetăţeni
Chilii (Argeş)
Chiriţeşti (Suseni)
Chiriţeşti (Uda)
Chiriţeşti (Vedea)
Chiţani
Chiţeşti
Cicăneşti
Cieşti
Ciobani
Ciobăneşti
Ciocanu
Ciocănăi
Ciocăneşti (Argeş)
Cioceşti
Ciofrângeni
Ciolceşti
Ciomăgeşti
Cireşu (Argeş)
Cişmea (Argeş)
Ciulniţa (Argeş)
Ciupa-Mănciulescu
Ciureşti (Argeş)
Clucereasa
Coceneşti
Cochineşti
Cocu
Colibaşi (Argeş)
Colnic
Colţu
Conţeşti (Argeş)
Corbeni
Corbi (Argeş)
Corbşori
Cornăţel (Argeş)
Cosaci
Costeşti (Cotmeana)
Costeşti-Vâlsan
Costiţă
Coşeri
Coşeşti (Argeş)
Coteasca
Coteneşti
Coteşti (Argeş)
Cotmeana
Cotmeana (Stolnici)
Cotmeniţa
Cotu (Cuca)
Cotu Malului
Cotu (Uda)
Crâmpotani
Crinteşti
Crivăţu (Argeş)
Crucişoara
Cuca
Cungrea (Argeş)
Curteanca
Davideşti (Argeş)
Dâmbovicioara (Argeş)
Dârmăneşti
Deagu de Jos
Deagu de Sus
Dealu (Argeş)
Dealu Bisericii
Dealu Bradului
Dealu Frumos (Argeş)
Dealu Obejdeanului
Dealu Oraşului
Dealu Pădurii
Dealu Tolcesii
Dealu Viilor (Moşoaia)
Dealu Viilor (Poiana Lacului)
Deduleşti (Argeş)
Diconeşti
Dincani
Dinculeşti
Doblea
Dobreşti (Argeş)
Dobrogostea
Dobrotu
Dogari (Argeş)
Domneşti (Argeş)
Dragoslavele
Drăganu-Olteni
Drăghescu
Drăghiceşti (Argeş)
Drăghici
Drăgoleşti
Dumbrava (Argeş)
Dumbrăveşti (Argeş)
Dumireşti
Enculeşti
Fata
Făcăleţeşti
Făgetu (Argeş)
Fâlfani
Fântânea
Fedeleşoiu (Argeş)
Florieni
Frăteşti (Argeş)
Frătici
Furdueşti
Fureşti
Furnicoşi
Galeşu
Găinuşa
Gălăşeşti (Budeasa)
Gălăşeşti (Suseni)
Găleţeanu
Gămăceşti
Găneşti (Argeş)
Gărdineşti
Găujani (Argeş)
Gâlceşti (Argeş)
Geamăna (Argeş)
Giuclani
Glavacioc (Argeş)
Glâmbocata
Glâmbocata-Deal
Glâmbocel
Glâmbocelu
Glâmbocu
Gliganu de Jos
Gliganu de Sus
Glodu (Călineşti)
Glodu (Leordeni)
Godeni (Argeş)
Goia
Goleasca (Argeş)
Goleşti (Bălileşti)
Goleşti (Ştefăneşti)
Gorani
Gorăneşti
Gorganu
Greabăn
Greabănu
Groşani (Argeş)
Groşi (Argeş)
Gruiu (Căteasca)
Gruiu (Nucşoara)
Gura Pravăţ
Gura Văii (Argeş)
Hârseşti (Argeş)
Hârtieşti
Hinţeşti
Huluba
Humele
Ianculeşti (Argeş)
Ioaniceşti
Ioneşti (Argeş)
Izbăşeşti (Argeş)
Izvorani (Argeş)
Izvoru (Argeş)
Izvoru de Jos
Izvoru de Sus
Jgheaburi (Argeş)
Jugur
Jupâneşti (Argeş)
Lacurile
Lăceni (Argeş)
Lăicăi
Lăngeşti
Lăpuşani
Lăunele de Sus
Lăzăreşti (Moşoaia)
Lăzăreşti (Schitu Goleşti)
Leiceşti
Lenţea
Leordeni
Lereşti
Lespezi (Argeş)
Leşile (Argeş)
Linteşti
Lipia (Argeş)
Livezeni
Loturi (Argeş)
Lucieni (Argeş)
Luminile
Lunca (Argeş)
Lunca Corbului
Lunca Gârtii
Lungani (Argeş)
Lunguleşti
Lupueni
Malu (Bârla)
Malu (Godeni)
Malu Vânăt (Argeş)
Mareş
Martalogi
Mavrodolu
Măcăi
Mălureni (Argeş)
Măncioiu
Măneşti (Argeş)
Măniceşti
Mărăcineni (Argeş)
Măţău
Mândra (Argeş)
Mârghia de Jos
Mârghia de Sus
Mârţeşti
Merişani (Argeş)
Metofu
Mica (Argeş)
Miceşti (Argeş)
Miercani
Mihăeşti (Argeş)
Mioarele (Cicăneşti)
Miroşi
Moara Mocanului
Mogoşeşti (Argeş)
Morăreşti (Argeş)
Morăşti
Moşoaia
Moşteni-Greci
Mozacu
Mozăceni
Mozăcenii-Vale
Mustăţeşti
Muşăteşti
Muşcel (Argeş)
Nămăeşti
Negeşti (Argeş)
Negraşi
Negreni (Argeş)
Negreşti (Argeş)
Nejlovelu
Nigrişoara
Noapteş
Nucşoara (Argeş)
Oarja
Odăeni
Oeştii Pământeni
Oeştii Ungureni
Ogrezea
Opreşti
Orodel (Argeş)
Oţelu
Palanga (Argeş)
Paltenu
Paraschiveşti
Păcioiu
Pădureni (Argeş)
Pădureţi
Păduroiu din Deal
Păduroiu din Vale
Pătuleni
Păuleasca (Mălureni)
Păuleasca (Miceşti)
Păuleni (Argeş)
Păuneşti (Argeş)
Pârvu Roşu
Petreşti (Argeş)
Piatra (Brăduleţ)
Piatra (Ciofrângeni)
Piatra (Stoeneşti)
Pieleşti (Argeş)
Pietroasa (Argeş)
Pietroşani (Argeş)
Piscani (Argeş)
Pitoi
Piţigaia (Argeş)
Podeni
Podişoru
Podu Broşteni
Podu Dâmboviţei
Poduri
Poiana Lacului
Poienari (Corbeni)
Poienari (Poienarii de Argeş)
Poienari (Poienarii de Muscel)
Poienărei
Poieniţa (Argeş)
Pojorâta (Argeş)
Popeşti (Argeş)
Popeşti (Cocu)
Popeşti (Săpata)
Priboaia
Priboieni
Priseaca (Argeş)
Prislopu Mare
Prislopu Mic
Prodani
Prosia
Purcăreni (Miceşti)
Purcăreni (Popeşti)
Putina
Racoviţa (Argeş)
Radu Negru
Răchiţele de Jos
Răchiţele de Sus
Rădeşti (Argeş)
Răduţeşti (Argeş)
Răteşti (Argeş)
Răţoi
Râca
Râjleţu-Govora
Râncăciov (Argeş)
Recea (Argeş)
Recea (Căteasca)
Redea (Argeş)
Retevoieşti
Robaia (Argeş)
Rociu
Rogojina
Romana
Rotunda (Argeş)
Rucăr (Argeş)
Rudeni (Mihăeşti)
Rudeni (Şuici)
Ruginoasa (Argeş)
Satu Nou (Argeş)
Sălătrucu
Săliştea (Argeş)
Sămara
Sămăila
Sănduleşti (Argeş)
Săpunari (Argeş)
Sătic
Sboghiţeşti
Schiau
Schitu Goleşti
Schitu-Matei
Schitu Scoiceşti
Siliştea (Argeş)
Silişteni
Sineşti (Argeş)
Slatina (Argeş)
Slămneşti (Argeş)
Slănic (Argeş)
Slătioarele (Argeş)
Slobozia
Slobozia (Popeşti)
Slobozia (Stoeneşti)
Smei
Smeura
Spiridoni
Stăneşti (Argeş)
Stănicei
Stâlpeni
Stârci
Stejari (Argeş)
Stoeneşti (Argeş)
Stolnici
Strâmbeni (Căldăraru)
Strâmbeni (Suseni)
Stroeşti (Argeş)
Surduleşti
Suseni (Argeş)
Suseni (Bogaţi)
Suslăneşti
Şelari
Şelăreasca
Şendruleşti
Şerbăneşti (Poienarii de Muscel)
Şerbăneşti (Rociu)
Şerboeni
Ştefan cel Mare (Argeş)
Ştefăneşti (Suseni)
Ştefăneştii Noi
Şuici
Teiu (Argeş)
Teodoreşti
Tigveni
Tigveni (Răteşti)
Tomşanca
Tomuleşti (Argeş)
Topliţa
Turburea (Argeş)
Turceşti (Argeş)
Tutana
Ţigăneşti (Argeş)
Ţiţeşti
Ţuţuleşti
Uda (Argeş)
Udeni-Zăvoi
Uiasca
Uleni
Ulita
Ungheni (Argeş)
Ungureni (Brăduleţ)
Ungureni (Valea Iaşului)
Urecheşti (Argeş)
Urlucea
Urlueni
Urluieşti
Ursoaia (Argeş)
Valea Bădenilor
Valea Bradului (Argeş)
Valea Brazilor
Valea Calului
Valea Cetăţuia
Valea Corbului
Valea Cucii
Valea Danului
Valea Faurului
Valea Hotarului (Argeş)
Valea Iaşului
Valea Îndărăt
Valea Mare
Valea Mare-Bratia
Valea Mare-Podgoria
Valea Mare-Pravăţ
Valea Măgurei
Valea Mănăstirii (Argeş)
Valea Mărului (Argeş)
Valea Muscelului
Valea Nandrii
Valea Nenii
Valea Pechii
Valea Popii (Mihăeşti)
Valea Popii (Priboieni)
Valea Rizii
Valea Rumâneştilor
Valea Siliştii
Valea Stânii (Argeş)
Valea Uleiului
Valea Ursului (Argeş)
Valea lui Enache
Valea lui Maş
Vaţa
Văcarea (Argeş)
Văleni (Argeş)
Văleni-Podgoria
Vărzaru
Vărzăroaia
Vâlcelele
Vâlsăneşti
Vârloveni
Vârşeşti
Vedea (Argeş)
Verneşti (Argeş)
Veţişoara
Viişoara (Argeş)
Vlădeşti (Argeş)
Vlădeşti (Tigveni)
Vlăduţa
Vlăşcuţa
Voineşti (Argeş)
Vonigeasa
Voroveni
Vrăneşti (Argeş)
Vulpeşti
Vultureşti (Argeş)
Zamfireşti (Cepari)
Zamfireşti (Cotmeana)
Zărneşti (Argeş)
Zăvoi (Argeş)
Zgripceşti
Zidurile (Argeş)
Zigoneni
Zuvelcaţi