Index:Sate în judeţul Dâmboviţa

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Dâmboviţa. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 353 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Adânca
Aluniş (Dâmboviţa)
Alunişu (Dâmboviţa)
Aninoasa (Dâmboviţa)
Aninoşani
Băceşti (Dâmboviţa)
Bădeni (Dâmboviţa)
Băduleşti (Dâmboviţa)
Bălăneşti (Dâmboviţa)
Băleni-Români
Băleni-Sârbi
Bălteni (Dâmboviţa)
Băneşti (Dâmboviţa)
Bărăceni
Bărbuceanu
Bărbuleţu
Bâldana
Bechineşti
Bela
Berevoeşti (Dâmboviţa)
Bezdead
Bilciureşti
Blidari (Dâmboviţa)
Boboci (Dâmboviţa)
Bolovani
Boteni (Dâmboviţa)
Braniştea
Brădăţel (Dâmboviţa)
Brăneşti (Dâmboviţa)
Brăteştii de Jos
Brâncoveanu
Brebu (Dâmboviţa)
Brezoaele
Brezoaia
Broşteni (Bezdead)
Broşteni (Produleşti)
Broşteni (Vişina)
Buciumeni (Dâmboviţa)
Bucşani (Dâmboviţa)
Bujoreanca
Bumbuia
Bungetu
Burduca
Butimanu
Butoiu de Jos
Butoiu de Sus
Capu Coastei
Catanele (Dâmboviţa)
Cazaci (Dâmboviţa)
Călugăreni (Cobia)
Călugăreni (Conţeşti)
Căprioru
Căpşuna
Cătunu (Corneşti)
Cătunu (Sălcioara)
Cândeşti (Dâmboviţa)
Cândeşti-Deal
Cândeşti-Vale
Cârlăneşti
Cetăţuia (Dâmboviţa)
Chirca
Ciocănari (Dâmboviţa)
Ciocăneşti (Dâmboviţa)
Coada Izvorului (Dâmboviţa)
Cobiuţa
Cocani
Cojasca
Cojocaru
Cojoiu
Colacu (Dâmboviţa)
Colanu
Colibaşi (Dâmboviţa)
Comişani
Conţeşti (Dâmboviţa)
Copăceni (Dâmboviţa)
Corbii Mari
Cornăţelu (Dâmboviţa)
Corneşti (Dâmboviţa)
Corni (Dâmboviţa)
Costeşti (Dâmboviţa)
Costeştii din Deal
Costeştii din Vale
Costişata
Crăciuneşti (Dâmboviţa)
Crângaşi (Dâmboviţa)
Crângurile de Jos
Crângurile de Sus
Creţu
Creţuleşti
Crevedia
Cricovu Dulce
Cristeasca
Crivăţu (Dâmboviţa)
Croitori
Crovu
Cucuteni
Cuparu
Cuza Vodă
Dărmăneşti (Dâmboviţa)
Dâmbovicioara (Dâmboviţa)
Dârza
Dealu Frumos (Dâmboviţa)
Dealu Mare (Dâmboviţa)
Decindea
Decindeni
Diaconeşti (Dâmboviţa)
Dimoiu
Dobra (Dâmboviţa)
Dobreşti (Dâmboviţa)
Doiceşti
Dospineşti (Dâmboviţa)
Dragodana
Dragodăneşti
Dragomireşti (Dâmboviţa)
Drăgăeşti-Pământeni
Drăgăeşti-Ungureni
Dumbrava (Dâmboviţa)
După Deal (Dâmboviţa)
Făgetu (Dâmboviţa)
Fântânele (Dâmboviţa)
Ferestre
Feţeni (Dâmboviţa)
Fierbinţi
Finta Mare
Finta Veche
Frasin-Deal
Frasin-Vale
Frasinu (Dâmboviţa)
Fusea
Gămăneşti
Gârleni (Dâmboviţa)
Geangoeşti
Gemenea-Brătuleşti
Gheboaia
Gheboieni
Ghergani
Ghergheşti (Dâmboviţa)
Gherghiţeşti
Ghimpaţi (Dâmboviţa)
Ghineşti
Ghirdoveni
Glod (Dâmboviţa)
Glodeni (Dâmboviţa)
Glodeni (Pucioasa)
Glogoveanu
Gorgota (Dâmboviţa)
Greci
Grozăveşti (Dâmboviţa)
Gulia (Dâmboviţa)
Gura Bărbuleţului
Gura Foii
Gura Ocniţei
Gura Şuţii
Gura Vulcanei
Guşoiu
Hagioaica
Hanu lui Pală
Hăbeni
Heleşteu
Hodărăşti
Hulubeşti (Dâmboviţa)
I. L. Caragiale (Dâmboviţa)
Iazu (Dâmboviţa)
Ibrianu (Dâmboviţa)
Iedera de Jos
Iedera de Sus
Ilfoveni
Ioneşti (Dâmboviţa)
Izvoarele (Dâmboviţa)
Izvoru (Valea Lungă)
Izvoru (Vişina)
Jugureni
Lazuri (Dâmboviţa)
Lăculeţe
Lăculeţe-Gară
Livezile (Glodeni)
Livezile (Valea Mare)
Lucianca
Lucieni (Dâmboviţa)
Ludeşti
Lunca (Moroeni)
Lunca (Voineşti)
Lunguleţu
Malu Mierii
Malu cu Flori
Malurile
Manga
Matraca
Mavrodin (Dâmboviţa)
Măgura (Bezdead)
Măgura (Hulubeşti)
Mănăstirea
Măneşti (Dâmboviţa)
Mărceşti
Mărginenii de Sus
Mărunţişu (Dâmboviţa)
Mătăsaru
Mânăstioara
Mânăstirea (Dâmboviţa)
Mânjina
Meişoare
Mereni (Conţeşti)
Mereni (Titu)
Merii
Merişoru
Mesteacăn (Dâmboviţa)
Micloşanii Mari
Micloşanii Mici
Miculeşti (Dâmboviţa)
Mija
Miloşari
Mircea Vodă (Dâmboviţa)
Mislea (Dâmboviţa)
Miuleşti
Moara Nouă (Dâmboviţa)
Moara din Groapă
Mogoşani
Mogoşeşti (Dâmboviţa)
Moroeni
Morteni
Moşia Mică
Moţăieni
Movila (Niculeşti)
Movila (Sălcioara)
Muşcel (Dâmboviţa)
Neajlovu (Dâmboviţa)
Nicolaeşti
Niculeşti (Dâmboviţa)
Nisipurile
Nucet (Dâmboviţa)
Ochiuri
Ocniţa (Dâmboviţa)
Odaia Turcului
Odobeşti (Dâmboviţa)
Olteni (Lucieni)
Olteni (Ulieşti)
Onceşti (Dâmboviţa)
Oreasca
Pădureni (Dâmboviţa)
Pătroaia-Deal
Pătroaia-Vale
Perşinari
Petreşti (Dâmboviţa)
Petreşti (Corbii Mari)
Piatra (Dâmboviţa)
Picior de Munte
Pietrari (Dâmboviţa)
Pietroşiţa
Pitaru
Plopu (Dâmboviţa)
Podu Corbencii
Podu Cristinii
Podu Rizii
Poiana (Dâmboviţa)
Poieniţa (Dâmboviţa)
Poroinica
Postârnacu
Potlogeni-Deal
Potlogeni-Vale
Potlogi
Potocelu
Priboiu (Brăneşti)
Priboiu (Tătărani)
Priseaca (Dâmboviţa)
Produleşti
Pucheni
Pucheni (Moroeni)
Pucioasa-Sat
Puntea de Greci
Puţu cu Salcie
Raciu
Racoviţa (Dâmboviţa)
Ragu
Răscăeţi
Răţeşti
Răţoaia
Răzvad
Râncăciov (Dâmboviţa)
Râu Alb de Jos
Râu Alb de Sus
Româneşti (Dâmboviţa)
Runcu (Dâmboviţa)
Samurcaşi
Saru
Satu Nou (Dâmboviţa)
Săbieşti
Săcueni (Dâmboviţa)
Sălcioara (Dâmboviţa)
Sălcioara (Mătăsaru)
Sălcuţa (Dâmboviţa)
Săteni
Săveşti (Dâmboviţa)
Scheiu de Jos
Scheiu de Sus
Schela (Dâmboviţa)
Serdanu
Siliştea (Raciu)
Siliştea (Runcu)
Slobozia (Dâmboviţa)
Slobozia Moară
Sperieţeni
Stavropolia
Stăneşti (Dâmboviţa)
Stăteşti
Stratoneşti
Străoşti (Dâmboviţa)
Suduleni
Sultanu
Suseni-Socetu
Şelaru
Şerbăneasa (Dâmboviţa)
Şipot
Şotânga
Ştubeie Tisa
Şuţa Seacă
Şuviţa
Tărtăşeşti
Tătărani (Dâmboviţa)
Teiş (Dâmboviţa)
Teleşti (Dâmboviţa)
Teţcoiu
Toculeşti
Tomşani (Dâmboviţa)
Tunari (Dâmboviţa)
Udreşti (Dâmboviţa)
Ulieşti
Ulmetu (Dâmboviţa)
Ulmi
Ungureni (Butimanu)
Ungureni (Corbii Mari)
Ungureni (Corneşti)
Ungureni (Dragomireşti)
Urseiu
Urziceanca
Vadu Stanchii
Valea (Dâmboviţa)
Valea Caselor (Dâmboviţa)
Valea Dadei
Valea Largă (Dâmboviţa)
Valea Leurzii
Valea Lungă-Cricov
Valea Lungă-Gorgota
Valea Lungă-Ogrea
Valea Mare
Valea Mare (Cândeşti)
Valea Mare (Valea Lungă)
Valea Morii (Dâmboviţa)
Valea Voievozilor
Valea lui Dan
Văcăreşti (Dâmboviţa)
Văleni-Dâmboviţa
Vârfureni
Vârfuri
Viforâta (Dâmboviţa)
Viişoara (Dâmboviţa)
Vişina (Dâmboviţa)
Vişineşti
Vizureşti (Dâmboviţa)
Vlădeni (Dâmboviţa)
Vlăsceni
Voia (Dâmboviţa)
Voineşti (Dâmboviţa)
Vulcana-Băi
Vulcana-Pandele
Vulcana de Sus
Vultureanca
Zăvoiu (Dâmboviţa)
Zidurile (Dâmboviţa)