Index:Sate în judeţul Gorj

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Mai jos este prezentată o listă a satelor din judeţul Gorj. La nivelul anului 2006, conform statisticilor oficiale (INSSE), România avea un total de 12951 sate, din care 411 se aflau în acest judeţ.

Localitate Populaţie (2002) Prima menţionare documentară
Albeni (Gorj)
Alexeni (Gorj)
Alimpeşti
Aluniş (Gorj)
Andreeşti
Aninişu din Deal
Aninişu din Vale
Aninoasa (Gorj)
Apa Neagră
Arcani
Arjoci
Arpadia
Arsuri (Gorj)
Arşeni
Artanu
Baia de Fier
Baloşani
Baniu
Barza (Gorj)
Băceşti (Gorj)
Bădeşti (Gorj)
Bălani
Bălăceşti
Bălăneşti (Gorj)
Bălceşti (Gorj)
Băleşti (Gorj)
Bărbăteşti (Gorj)
Băzăvani
Bâlta (Gorj)
Bâlteni
Bâltişoara
Bârcaciu
Bârseşti (Gorj)
Bârzeiu (Gorj)
Bârzeiu de Gilort
Becheni (Gorj)
Bengeşti
Berceşti (Gorj)
Berleşti (Gorj)
Bibeşti
Bibuleşti
Bircii (Gorj)
Blahniţa de Jos
Blahniţa de Sus
Blidari (Gorj)
Bobaia (Gorj)
Boboieşti (Gorj)
Bobu (Gorj)
Boca
Bohorel
Boia
Bojinu
Bolboasa
Bolboceşti
Bolboşi
Borăscu (Gorj)
Boroşteni
Botorogi
Brădet (Gorj)
Brădeţel
Brădiceni
Brăneşti (Gorj)
Brăteşti
Brătuia
Brebenei
Broşteni (Gorj)
Broştenii de Sus
Bucşana
Bucureasa
Budieni
Buduhala
Bulbuceni
Bumbeşti-Jiu oraş
Bumbeşti-Piţic
Burlani
Bustuchin
Busuioci
Buzeşti (Gorj)
Calapăru
Capu Dealului (Gorj)
Cartiu
Căleşti
Călugăreasa
Călugăreni (Gorj)
Cămuieşti
Căpreni
Cărbuneşti-Sat
Cărpiniş (Gorj)
Cătunele
Câlceşti
Câlnic (Gorj)
Câlnicu de Sus
Câmpofeni
Câmpu Mare (Gorj)
Cânepeşti
Cârbeşti
Cârciu
Cârligei (Gorj)
Ceauru
Celei
Ceplea
Cerătu de Copăcioasa
Cerna-Sat
Cernădia
Cetatea (Gorj)
Chiciora
Chiliu
Ciocadia
Cionţi
Ciorari
Ciuperceni (Gorj)
Ciupercenii de Olteţ
Cleşneşti
Cloşani
Cocoreni
Cocorova (Gorj)
Cojani
Cojmăneşti
Colibaşi (Gorj)
Colţeşti (Gorj)
Condeieşti
Copăcioasa (Gorj)
Corneşti (Gorj)
Cornetu (Gorj)
Corobăi
Corşoru
Costeni (Gorj)
Costeşti (Gorj)
Covrigi
Crasna
Crasna din Deal
Creţeşti (Gorj)
Croici
Cruşeţ
Curpen
Cursaru
Curteana
Curtişoara (Gorj)
Dănciuleşti
Dăneşti (Gorj)
Dâmbova
Dealu Leului
Dealu Pomilor
Dealu Spirei
Dealu Viei
Dealu Viilor
Deleni (Gorj)
Didileşti
Dobrana
Dobriţa
Dolceşti
Doseni
Drăgoeni
Drăgoieşti (Gorj)
Drăgoteşti (Gorj)
Drăguţeşti
Duculeşti
Dumbrăveni (Gorj)
Fărcăşeşti
Fărcăşeşti-Moşneni
Fântânele (Gorj)
Floreşteni
Floreşti (Gorj)
Frasin (Gorj)
Frăteşti (Gorj)
Frânceşti (Gorj)
Frumuşei
Frunza
Găleşoaia
Gămani
Găvăneşti (Gorj)
Gâlceşti (Gorj)
Gârbovu
Gilortu
Glodeni (Gorj)
Glogova
Godineşti (Gorj)
Gornăcel
Gornoviţa (Gorj)
Groşerea
Grui
Gura-Menţi
Gura Şuşiţei
Gureni
Hăieşti
Hălăngeşti
Hirişeşti
Hobiţa (Gorj)
Hodoreasca
Horăşti
Horezu (Gorj)
Hotăroasa
Hurezani
Iaşi-Gorj
Iezureni
Igirosu
Ilieşti (Gorj)
Ioneşti (Gorj)
Iormăneşti
Isvarna
Izvoarele (Gorj)
Însurăţei (Gorj)
Jeriştea
Jilţu
Jupâneşti (Gorj)
Larga (Gorj)
Lazuri (Gorj)
Lăzăreşti (Gorj)
Leleşti (Gorj)
Leurda (Gorj)
Licurici
Lihuleşti
Lintea
Logreşti-Moşteni
Lupoaia (Gorj)
Lupoiţa
Maghereşti
Marineşti
Măceşu
Măiag
Măru (Gorj)
Mătăsari
Măzăroi
Menţii din Dos
Merfuleşti
Miclosu
Miculeşti (Gorj)
Mieluşei
Mierea
Miericeaua
Miluta
Mirosloveni
Mogoşani
Moi
Motorgi
Motru Sec
Murgeşti (Gorj)
Murgileşti
Musculeşti
Muşeteşti
Nămete
Negoieşti (Gorj)
Negomir
Negreni (Gorj)
Nistoreşti (Gorj)
Nucetu
Obârşia (Gorj)
Obreja (Gorj)
Ohaba (Gorj)
Ohaba-Jiu
Olari (Gorj)
Olteanu
Orzeşti
Orzu
Padeş (Gorj)
Paltinu (Gorj)
Păişani
Păjiştele
Pârâu (Gorj)
Pârâu Boia
Pârâu Viu
Pârâu de Pripor
Pârâu de Vale
Pârvuleşti (Gorj)
Pegeni
Peşteana-Jiu
Peşteana-Vulcan
Peşteana de Jos
Peştişani
Petrăchei
Petreşti (Gorj)
Picu
Pieptani
Pinoasa
Piscoiu
Piscuri
Pişteştii din Deal
Pleşa (Gorj)
Plopşoru (Gorj)
Plopu
Ploştina (Gorj)
Pociovaliştea
Pocruia
Poiana (Gorj)
Poiana-Seciuri
Poienari (Gorj)
Poieniţa (Gorj)
Pojaru
Pojogeni
Polata
Polovragi
Popeşti (Gorj)
Popeşti-Stejari
Preajba Mare
Prigoria
Priporu (Gorj)
Pruneşti
Purcaru
Raci
Racoţi
Racoviţa (Gorj)
Radoşi
Rasova (Gorj)
Rasoviţa
Răchiţi (Gorj)
Rădineşti
Rătez
Râpa (Gorj)
Rogojel (Gorj)
Rogojeni (Gorj)
Romaneşti (Gorj)
Roşia-Jiu
Roşia de Amaradia
Roşiuţa
Ruget (Gorj)
Rugi (Gorj)
Runcu (Gorj)
Runcurel
Samarineşti
Satu Nou (Gorj)
Săcelu
Sănăteşti
Sărdăneşti (Gorj)
Săuleşti
Sâmbotin
Sârbeşti (Gorj)
Schela (Gorj)
Scoarţa (Gorj)
Scoruşu (Gorj)
Scrada
Scurtu
Seaca (Gorj)
Seciurile
Seuca
Siteşti
Slămneşti (Gorj)
Slăvuţa
Slivileşti
Slobozia (Gorj)
Socu
Sohodol (Gorj)
Spahii
Stănceşti (Gorj)
Stănceşti-Larga
Stăneşti (Gorj)
Steic
Stejari (Gorj)
Stejaru (Gorj)
Stejerei
Sterpoaia
Stoina
Stolojani
Strâmba-Jiu
Strâmba-Vulcan
Strâmtu
Stroieşti (Gorj)
Sura
Suseni (Gorj)
Şasa (Gorj)
Şiacu
Şipotu (Gorj)
Şitoaia (Gorj)
Şomăneşti
Ştefăneşti (Gorj)
Ştiucani
Tălpăşeşti
Tămăşeşti (Gorj)
Tâlveşti
Târgu Logreşti
Tehomir
Teleşti (Gorj)
Tetila
Timişeni
Tismana oraş
Toiaga
Topeşti (Gorj)
Totea
Totea de Hurezani
Trestioara (Gorj)
Trocani
Turburea (Gorj)
Turcineşti
Ţânţăreni (Gorj)
Ţârculeşti
Ţirioi
Ulmet
Ungureni (Gorj)
Urda de Jos
Urda de Sus
Urdari
Urecheşti (Gorj)
Ursaţi
Ursoaia (Gorj)
Vaidei (Gorj)
Valea (Gorj)
Valea Bisericii
Valea Deşului
Valea Mare
Valea Mânăstirii
Valea Mică (Gorj)
Valea Motrului
Valea Perilor
Valea Poienii (Gorj)
Valea Pojarului
Valea Racilor
Valea Viei (Gorj)
Valea cu Apă
Văcarea (Gorj)
Văgiuleşti
Văieni
Vălari (Gorj)
Văleni (Gorj)
Văluţa
Vâlceaua
Vâlcele (Gorj)
Vânăta
Vârtopu (Gorj)
Vidin
Vierşani
Vladimir (Gorj)
Vlăduleni (Gorj)
Voinigeşti
Voiteştii din Deal
Voiteştii din Vale
Zăicoiu
Zorleşti
Zorzila