Index:Societăţi petrolifere

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Indexul de mai jos conţine o listă de societăţi/companii româneşti sau din România, existente sau desfiinţate, care au activat de-a lungul timpului în industria petrolieră română, indiferent de provenienţa capitalului. Nu sunt incluse companiile străine decât dacă au înfiinţat companii dedicate exploatării petrolului în România.

Legendă

În prima coloană este trecută denumirea societăţii aşa cum a fost ea cunoscută popular, iar în a doua coloană denumirea „adiţională”. Împreună cele două formează denumirea completă sau cea pe care o purta din punct de vedere legal. Societăţile puteau fi de difrite tipuri (S.A. - societate anonimă sau societate pe acţiuni, S.A.R. - societate anonimă română, S.A.S. - societate în acomandită simplă, etc.). Urmează detalii despre naţionalitatea capitalului majoritar investit. Chiar dacă naţionalitatea capitalului a variat în timp, unele companii fiind dominate de diferite capitaluri, în diferite perioade de timp,mai jos este trecută naţionalitatea capitalului care a înfiinţat/dominat societatea. Urmează două coloane pentru data înfiinţării şi/sau a desfiinţării, acolo unde datele sunt cunoscute. În ultimele două coloane sunt trecute sediul social al societăţii şi alte detalii relevante.

Index

Numele societăţii Completare nume Capital Înfiinţare Desfiinţare Sediu Alte detalii
Alcor
Alianţa german 1908
Alpha francez 1906 1920 a fuzionat cu "Columbia"
Anglo-Roumanian Petroleum Co. Ltd.
Anonima Petroliferă Română
Apostolake Bucureşti
Aquila Franco-Română 1904
Astra olandez 1908 1910 înfiinţată de Geconsolideerte Hollandische Petroleum Co.; a fuzionat cu "Regatul Român" pentru a forma soc. "Astra Română"
Astra Română olandez 1910 1948 înfiinţată de Royal Dutch Shell prin fuzionarea soc. "Astra" şi "Regatul Român"
Astramina 1948
Atlas-Petrol
Aurora 1898 [1] Ploieşti înfiinţată de Steaua Română şi capital olandez
Bacau Rumeensche Petroleum Maatschappij olandez 1911
Băicoi Petroleum Company
Berca-Pâclele (mine de petrol)
Breaza
British Colonial Petroleum Corp. Ltd. Londra; Bucureşti
Buna Speranţă
Buna Vestire
Bustenari Société des Petroles de, 1900 1907 fuzionată cu "Telega Oil" în compania Concordia
Carpathia german 1913
Carpatina Petroliferă italian
Catina
Câmpurile Petrolifere Băicoi
Central Roumanian Petroleum Co. 1909 1912 s-a unit cu Roumanian Consolidated Oilfields Ltd.
Centrala Petroliferă
Chiciura Olifields Roumanian Ltd.
Columbia Societate Franco-Română de Petrol 1905 1948 Bucureşti deţinută de Omnium International de Pétrole din Paris
Cometa Bucureşti
Compagnie comerciale des pétroles
Compania anonimă română pentru exploatarea şi comerţul cu păcură român 1867
Concordia belgian 1907 1948 Bucureşti formată prin fuzionarea societăţilor "Buştenari" şi Telega Oil
Conductul Naţional 1901 Ploieşti
Coroana
Creditul Minier 1919 1948
Creditul Petrolifer german 1904
Dacia - Română Petroleum Syndicate 1948
Dacia Petroliferă
Danube Oil Trading Company Ltd.
Desbenzinarea 1948
Deutsch Rumänische Petroleum A.G. german Berlin
Distribuţia 1908 1948
Drăgăneasa
Duplex
Excelsior
Explora S.A.R.
Fontana
Foraj Lemoine 1923 1948 Ploieşti
Forajul
Foraky
Forex
Gallia Societate româno-franceză de sondaje 1906
Gazolina
Generala Petroliferă
Geta
Globul
Hangal studii, explorare, exploatare
Helios fabrică de petrol
Hiperion
I.R.D.P. Industria Română de Petrol român 1920 1948
Industria Petrolului Românesc I.P.R.S.A.
Inter Omnium Petrolifer I.O.P.
Internova Societate anonimă de petrol
Intreprinderile petroliere Ioan Grigorescu
Isvorul Societate Minieră Petroliferă
Italo-Română italian 1905
Iţcani
Jackson Brown & Co. englez 1868 1869
Kontinentale
La Tega Société Petrolifère en Roumanie 1919 Roubaix
Les Petroles de Prahova francez
Lutetia Română
Magda francez
Măceş
Meotica Română
Minerva (Roumania) Oil Company
Moldonaphta 1948 Bucureşti
Moreni
Moreni-Filipeşti
Moreni-Ghirvodeni
Moreni-Tuicani Exploitation Petrolifère Armand Taubés
Nafta Română (Naphta) 1948
Naţionala Petroliferă
Neo Petrol 1948
Oficiul Petrolifer
Oleonafta
Omnium Petrolifer
Orion olandez
Pallas
Păcura Românească 1948
Petrolul
Pétroles de Roumanie
Petrolignit
Petrol Matiţa
Petrolul Românesc
Petrol-Block franco-belgian 1918 1948
Petrol-Foraj
Petrol Govora românesc 1921 Capital iniţial de 56 mil lei, participat de Banca Românească şi Petrolul Românesc
Petrol-Latina
Petrol Comerţ
Petrol Obor
Petrolca
Petrolifera
Petrolmina Societate Română de Mine şi Petrol
Petrolul
Petrolul Bucureşti
Petrolul Filaret
Petrolul Olteniei
Petrolul Românesc 1920
Petrom
Ploeşti-Tătărani Fabrică pentru prelucrarea ţiţeiului
Primul Conduct Buştenari-Plopeni transportul şi comerţl ţiţeiului
Prahova italian 1920 1948
Predeal-Teleajen 1909 Paris; Predeal
Rafinajul Bucureşti
Rafineria de Petrol Orşova Bucureşti
Rafineriile Predinger
Redevenţa 1918 1948
Redevenţa Petroliferă Română
Refoil
Regatul Român româno-german 1905 a fuzionat cu "Astra" pentru a forma soc. "Astra Română"
Renaşterea Română
Renta Petroliferă
Romana
Româno-Africană
Româno-Americană american 1904 1948 filială a Standard Oil Co.
Româno-Belgiană de Petrol 1908 1948 Bucureşti
România Petroliferă
Romolea
Roumanian Consolidated Oilfields Ltd. 1912
Roumanian Oilfields Ltd. 1910 1912 s-a unit cu Roumanian Consolidated Oilfields Ltd.
Roumanian Petroleum Co. Ltd. român 1864
Rumeensche Petroleum Maatschappij
Sapeg S.A. exploatarea procedeelor
SARDEP
Scânteia 1915
Schela Glodeni
Sidus Franco-română de petrol Paris; Bucureşti
S.I.P.E.R. Société Industrielle des Petroles Roumains
Soarele
Societatea anonimè a petroleurilor Statului Român
Societatea generală de mine şi petrol
Societatea Petroliferă Internaţională Română
Societatea Românească a Petrolului S.R.A.P.
Societatea Română pentru Industria şi Comeţul Petrolului 1889 1899 Bucureşti
Société Franco-Roumaine de Petroles et Mines Paris
Sonda
Sondajul
Sondrum 1948
Sonemin
Sorexip
Sospiro 1920 1948 controlată de "New Consolidated Goldfields Ltd.", Londra
Sovrompetrol româno-sovietic 1945 1956 Bucureşti
Speranţa
Sphinx Petroleum Company
Standnaphta 1948
Starnaphta
Stavropoleos-Moreni Oil Prop. aparţinea de "Unirea"
Steaua Română 1895 1948
Stella Petroliferă
Subsolul
Subsolul Român 1922
Telega Oil 1900 1907 fuzionată cu "Buştenari" în compania Concordia
Terenurile Petrolifere Române
The Beciu (Roumania) Oilfields Ltd.
Trajan Roumanian Oil Co. Ltd. englez 1905
Transpetrol
Uniopetrol
Unirea englez 1922 1948
Unirea Petroliferă Română U.P.R.
Uniunea Petroliferă italian
Uranus s.a.s.
Vacuum Oil Company 1948 Bucureşti
Valea Lungă S.A. pentru exploatarea petrolului, minelor şi pădurilor
Vallachia Petroleum Co. Ltd. englez 1864
Vega S.A. pentru rafinarea petrolului 1905
Venus
Vezuviul
Victoria Soc. anonimă franceză francez
Vulturul Român

Bibliografie

Note

  1. Adrian Majuru, Societatea anonimă "Aurora", Capital