Pădurea Bogăţii

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Pădurea Bogăţii
Categoria a IV-a IUCN (rezervaţie naturală)
RO BV Forest 2.jpg
Vegetaţie forestieră în arealul rezervaţiei
Informaţii generale
Poziţie Actual Brasov county CoA.png Judeţul Braşov
Oraş apropiat Rupea
Coordonate 45° 58‘ 54“ N 25° 20‘ 24” N
Suprafaţă 6.329 ha
Înfiinţare 1980, declarat în 2000
Administrator Ministerul Mediului şi Pădurilor
Vezi şi Arii protejate în judeţul Braşov

Pădurea Bogății este o rezervație naturală de tip geologic, floristic și faunistic, situată în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunelor Apaţa, Hoghiz și Măieruş.

Localizare

Aria naturală se află partea centrală a munților Perșani, pe teritoriul nord-estic al județului Brașov și este străbătută de pâraiele Valea Bogății și Valea Măierușului și traversată de drumul național DN13 care leagă municipiul Braşovul de orașul Sighişoara[1].

Descriere

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate)[2] și se întinde pe o suprafață de 6.329 hectare[3]

Din punct de vedere geologic, teritoriul rezervației prezintă o complexitate tectonică petrografică și stratigrafică specifică Munților Perșani, pe a căror perimetru se întinde. Aria naturală se suprapune sitului Natura 2000 - Pădurea Bogăţii[4].

Biodiversitate

Aria protejată reprezintă o zonă împădurită cu specii de arbori (fiind una din cele importante păduri de foioase din țară) și arbusti, iar la nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe rarități floristice, printre care și o specie de Waldesteinia geoides[5].

Pădure în amestec

Floră

Pădurile au o alcătuire predominantă de fag (Fagus sylvatica) în asociere cu gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), frasin (cu specii de Fraxinus augustifolia și Fraxinus excelsior), ulm-de-câmp (Ulmus minor), velniș (Ulmus laevis), măceș (Rosa canina) sau mur (Robus fruticosus).

În arealul ariei naturale este întâlnită varietate floristică ce include specii vegetale de: buhai (Listera ovata), bulbuc de munte (Trollius europaeus), iarba-viperei (Scorzonera humilis), pușca-dracului (Phyteuma tetramerum), taulă (Spiraea salicifolia), untul-vacii (Orchis mario)[6], stupiniță (Platanthera bifolia), Cnidium dubium o specie de plantă perenă bienală din familia Apiaceae, orhidee albă (Dactylorhiza sambucina), gălbinele (Lysimachia punctata)[7] sau coada-vulpii (Alopecurus pratensis).

Faună

Pisică sălbatică (Felis silvestris)

Fauna vertebratelor este prezentă cu specii de: cerb (Cervus elaphus), urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx), căprioară (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa), vulpe roșcată(Vulpes vulpes crucigera), pisică sălbatică (Felis silvestris), iepure-de-câmp (Lepus europaeus), veveriță roșcată (Sciurus carolinensis).

Păsările sunt prezente cu specii de șorecar (Buteo buteo), ciuf-de-pădure (Asio otus), corb (Corvus corax), cristel-de-câmp (Crex crex), porumbel gulerat (Columba palumbus), sticlete (Carduelis carduelis), ciocârlie-de-câmp (Alauda arvensis), acvilă-țipătoare-mică (Aquila pomarina), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șorecar-încălțat (Buteo lagopus), grangur (Oriolus oriolus), pupăză (Upupa epops), cuc (Cuculus canorus), mierlă (Turdus merula), erete-vânăt (Circus cyaneus), scatiu (Carduelis spinus), sfrâncioc-roșiatic (Lanius collurio), rață-lingurar (Anas clypeata), presură galbenă (Emberiza citrinella), codobatură (Motacilla alba), fluierar-de-zăvoi (Tringa ochropus), strigă (Tyto alba), ciocârlan (Galerida cristata) sau pitulice (Sylvia nisoria).

Căi de acces

Note şi referinţe

  1. Protectedplanet.net - Pădurea Bogatii Nature Reserve; accesat la 2 mai 2013
  2. Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000; accesat la 2 mai 2013
  3. Apmbv.anpm.ro - Agenția pentru Protecția Mediului Brașov; accesat la 2 mai 2013
  4. Natura2000.mmediu.ro - Biodiversitatea în România - Pădurea Bogăţii; accesat la 2 mai 2013
  5. Natura 2000.mmediu.ro - Fişa sitului Natura 2000 - Pădurea Bogăţii; accesat la 2 mai 2013
  6. Specia floristică untul-vacii mai este cunoscut și sub denumirea de poroinic
  7. Gălbinelele sunt cunoscute în unele zone ale țării sub denumirea populară de iarbă de lungoare
  8. Distanta.ro - Distanțe rutiere - Braşov - Dopca; accesat la 2 mai 2013