Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului
Categoria a IV-a IUCN (rezervaţie naturală)
Narcisă (Narcissus poeticus) în Poiana Narciselor, județul Brașov.JPG
Narcisă din specia Narcissus poeticus ssp radiiflorus
Informaţii generale
Poziţie Actual Brasov county CoA.png Judeţul Braşov
Oraş apropiat Făgăraş
Coordonate 45° 46‘ 21“ N 25° 06‘ 09” N
Suprafaţă 394,90 ha
Înfiinţare 1964, declarat în 2000
Administrator Ministerul Mediului şi Pădurilor
Vezi şi Arii protejate în judeţul Braşov

Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului este o rezervație naturală de tip botanic, situată în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Şercaia.

Localizare

Aria naturală se află în partea central-vestică a județului Brașov, la 3 km spre sud-vest de satul Vad și este străbătută de drumul comunal DC65[1].

Descriere

Rezervație naturală a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5, din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate)[2] şi se întinde pe o suprafață de 394,90 ha. Aria naturală reprezintă o zonă acoperită cu păduri și poieni unde vegetează o comunitate de narcise din specia Narcissus poeticus ssp. radiiflorus, specie floristică ocrotită prin lege şi cunoscută de localnici sub denumirea de coprine. Aici se desfășoară în fiecare an, în luna mai, „Festivalul Narciselor”.

Biodiversitate

Aria naturală suprapusă sitului Natura 2000 - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, dispune de habitate de tip: mlaștini și turbării cu vegetație de iarbă albastră (Molinia Careulea), pajiști cu vegetație ierboasă pe soluri calcaroase, pajiști aluviale cu Cnidium dubium[3], pajiști joase cu vegetație de coada-vulpii și sorbostrea[4], păduri subatlantice de stejar și carpen și păduri ripariene mixte cu stejar, velniș, ulm de câmp și frasin[5].

Floră

Flora este constituită din arbori și arbusti cu specii de stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), frasin (cu specii de Fraxinus augustifolia și Fraxinus excelsior), ulm-de-câmp (Ulmus minor), velniș (Ulmus laevis), măceș (Rosa canina) sau mur (Robus fruticosus).

Gălbinele (Lysimachia punctata)

La nivelul ierburilor rezervația naturală adăpostește comunități de narcise cu specii de Narcissus poeticus (narcisă albă), Narcissus stellaris, Narcissus radiiflorus (coprine) sau Narcissus seriotinus.

În arealul ariei naturale pe lângă narcise vegetează o mare varietate floristică ce include specii vegetale de: coada-vulpii (Alopecurus pratensis), buhai (Listera ovata), bulbuc de munte (Trollius europaeus), iarba-viperei (Scorzonera humilis), pușca-dracului (Phyteuma tetramerum), taulă (Spiraea salicifolia), untul-vacii (Orchis mario)[6], gălbinele (Lysimachia punctata)[7], Cnidium dubium o specie de plantă perenă bienală din familia Apiaceae, orhidee albă (Dactylorhiza sambucina) sau stupiniță (Platanthera bifolia).

Faună

Fauna este una diversificată și bine reprezentată de o mare varietate de mamifere, păsări, reptile, broaște și insecte, astfel:

Mamifere cu specii de: căprioară (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), vulpe roşcată(Vulpes vulpes crucigera), iepure-de-câmp (Lepus europaeus), veveriță roşcată (Sciurus carolinensis);

Grangur (Oriolus oriolus)

Păsări: ciuf-de-pădure (Asio otus), corb (Corvus corax), cristel-de-câmp (Crex crex), porumbel gulerat (Columba palumbus), ciocârlie-de-câmp (Alauda arvensis), acvilă-țipătoare-mică (Aquila pomarina), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șorecar (Buteo buteo), șorecar-încălțat (Buteo lagopus), sticlete (Carduelis carduelis), pupăză (Upupa epops), cuc (Cuculus canorus), mierlă (Turdus merula), erete-vânăt (Circus cyaneus), scatiu (Carduelis spinus), grangur (Oriolus oriolus), sfrâncioc-roșiatic (Lanius collurio), rață-lingurar (Anas clypeata), presură galbenă (Emberiza citrinella), codobatură (Motacilla alba), fluierar-de-zăvoi (Tringa ochropus), strigă (Tyto alba), pitulice (Sylvia nisoria), ciocârlan (Galerida cristata);

Reptile și amfibieni: năpârcă (Anguis fragilis), salamandră, broasca-cu-burta-galbenă (Bombina veriegata);

Insecte: fluturi cu exemplare din speciile: Maculinea teleius, Lycaena dispar, Lycaena helle.

Atracții turistice

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (monumente istorice, lăcașuri de cult, situri arheologice, arii naturale protejate)[8], atfel:

Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din satul Vad
 • Biserica săsească din Șercaia (datată secolul al XV-lea, reconstruită 1868-1875 în stil gotic), monument istoric
 • Biserica evanghelică-luterană din Hălmeag (construcție sec. XIII - XV), monument istoric
 • Biserica ortodoxă din Vad (construită între anii 1874-1877)
 • Ansamblul casei parohiale evanghelice din Șercaia (sec. XVII - XIX), monument istoric
 • Situl arheologic de la Hălmeag )[9]
 • Rezervaţiile naturale Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită şi Peştera Comăna aflate pe teritoriul administrativ al comunei vecine, Comăna.

Căi de acces

Note şi referinţe

 1. ProtectedPlanet.net - Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului - delimitarea ariei protejate; accesat la 29 aprilie 2013
 2. Legea Nr.5 din 6 marie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000; accesat la 29 aprilie 2013
 3. Cnidium dubium este o specie ierboasă perenă ce aparține familiei Apiaceae
 4. Sorbostreaua este o plantă cu tulpină erectă, ce aparține familiei Rosaceae
 5. Natura2000.mmediu.ro - Natura 2000 - Biodiversitatea în România - Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului; accesat la 29 aprilie 2013
 6. Specia floristică untul-vacii mai este cunoscut și sub denumirea de poroinic
 7. Gălbinelele sunt cunoscute în unele zone ale țării sub denumirea populară de iarbă de lungoare
 8. Primaria-sercaia.ro - Comuna Șercaia, județul Brașov - Turism; accesat la 29 aprilie 2013
 9. Monumenteistorice.duv.ro - Situl arheologic de la Hălmeag, comuna Șercaia, județul Brașov; accesat la 29 aprilie 2013
 10. Distante-rutiere.turism-zone.ro - Brașov - Poiana Narciselor; accesat la 29 aprilie 2013