Proiect:Monografia satului românesc/Mureş

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Ioat.png
INDEXURI
Oraşe în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Municipii în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Comune în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Sate în judeţele:

AB | AR | AG | BC | BH | BN | BT | BV | BR | BZ | CS | CL | CJ | CT | CV | DB | DJ | GL | GR | GJ | HR | HD | IL | IS | IF | MM | MH | MS | NT | OT | PH | SM | SJ | SB | SV | TR | TM | TL | VS | VL | VN

Stema judetului Mures.png Mureş

 • Anca, Corneliu; Suciu, Vasile T.; Fărăgău-Monografie, Editura Aurora, 2004, Târgu-Mureş ISBN 973-96482-0-7
 • Andreica, Iosif; Gheborean, Mircea; Monografia oraşului Luduş, Editura Nico, Târgu-Mureş, ISBN 978-973-1947-04-4
 • Andruş, Nicodim; Soare, Romeo; Studiu monografic Grebenişu de Câmpie,Editura Ambasador, 2005, Târgu-Mureş, ISBN 973-721-027-1
 • Baltaru, Aurelia Victoria, Valea Gurghiului în perioada interbelică, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2008, ISBN 978-973-1728-97-1
 • Bota, Grigore; Ormenişan, Vasile; Socolu de Câmpie, file de monografie, Editura Tipomur, 2005, Târgu-Mureş, ISBN 973-721-024-7
 • Burian, Dinuca, Sărmaşu - file de monografie, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2006 ISBN 973-88014-3-5
 • Chindea, Teodor, Contribuţii la monografia judeţului Mureş, „Gurghiu”, Târgu Mureş, 1971
 • Cioancă, Eugenia, Teleac, şcoala, dascălii, elevii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005 ISBN 973-751-085-2
 • Conţiu, V. Hadrian; Conţiu, Vasile; Comuna Râciu. Spaţiu de dăinuire multimilenară. Studiu monografic, Casa cărţii de ştiinţă Cluj-Napoca, 2010, ISBN 978-973-133-681-7
 • Damian, Ioan, Monografia oraşului Târnăveni, Cluj-Napoca, 1995, ISBN 973-97549-0-2
 • Dorgo, Călin; Opriş, Ilarie Gh., Sângeorgiu de Mureş, Băile sărate, Editura „Mureş”, 2000, Târgu-Mureş
 • Frandeş, Ilie, Valea Gurghiului, istorie şi spiritualitate, Casa de editură Mureş, 2006, Târgu-Mureş, ISBN 973-9087-83-3
 • Gergely, Eugen, Şăulia judeţul Mureş: Monografie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-686-498-7
 • Gurdean, Teodor, Curticap-Poarta. File monografice, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002 ISBN 973-555-372-4
 • Lazăr, Aurelia, Oameni şi locuri. Repere monografice. Comuna Lunca, Vol.I , Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010, ISBN 978-606-546-076-6
 • Maior, Beniamin Ioan, Monografia satului Maioreşti, judeţul Mureş, Editura Buna Vestire, 2005, ISBN 973-8452-76-7
 • Mera, Elena, Ibăneşti. Un sat de pe Valea Gurghiului. Monografie etnografico-folclorică, Editura Efes, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-606-526-022-1
 • Moldovan, Mihail; Stavilă, Mihai; Stavilă, Lucia Zamfira; Morar, Mihai; Monografia localităţii Lueriu, judeţul Mureş, Editura Nico, 2009, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-546-039-3
 • Opriş, Emilia, Cronică ilustrată (Sângeorgiu de Mureş), Editura Mureş, 1995, Târgu-Mureş, ISBN:973-9087-26-4
 • Opriş, Ilarie Gh., Sângeorgiu de Mureş. Însemnări monografice, Editura Mureş, Târgu Mureş, 1996 ISBN 973-9087-40-X
 • Opriş, Ilarie Gh., Sângeorgiu de Mureş, 150 de ani de la revoluţia din 1848-1849, Editura Pax-historica, Târgu-Mureş, 1999, I.S.B.N.973-9087-64-7
 • Opriş, Ilarie Gh., Sebastian Al. Pui, Mariana T. Opriş, Emilia A. Opriş, Sângeorgiu de Mureş, Monografie, Editura Nico, 2010, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-546-050-8
 • Opriş, Gh.Ilarie, Opriş, A. Emilia, Nagy Csaba Sándor, Sângeorgiu de Mureş, vol.VII, Şcoala, 1778-2003, Însemnări, Editura Ansid, Târgu-Mureş, 2003, ISBN: 973-95736-8-8
 • Opriş Ilarie Gh. Sângeorgiu de Mureş, Activitatea culturală, 1911-2001, Casa de editură Mureş, Târgu-Mureş, 2001, ISBN 973-9087-80-9
 • Pui, Emanuela Cristina, Opriş, Ilarie Gh., Sângeorgiu de Mureş, Studiu geografic, Târgu-Mureş, Editura Ansid, 2003, ISBN: 973-85735-6-4
 • Radu, Ioan T., Sânpetru de Câmpie- Studiu monografic, Casa de editură Mureş, Târgu-Mureş, 2003, ISBN 973-9087-98-1
 • Sebastian Alexandru Pui, Bălăuşeri, Studiu geografic, Editura Veritas, 2010, Târgu-Mureş, ISBN 973-99705-2-4
 • Soare, Romeo; Borda, Dorin; Cadar, Lucreţia, Deda.Studiu monografic, Editura Ambasador, 2007, Târgu-Mureş, ISBN 973-7937-11-2
 • Soare, Romeo; Aldea, Ioan; Studiu monografic Băgaciu, Editura Ambasador, 2007, Târgu-Mureş, ISBN 973-7937-19-8
 • Soare, Romeo; Nistor, Eugeniu; Udrea, Cornel; Megheşan, Ioan; Studiu monografic Ogra, Editura Ambasador, 2007, Târgu-Mureş, ISBN 973-7937-10-3
 • Stavilă Mihai, Stavilă Lucia Monografia localităţii Căpuşu de Câmpie,judeţul Mureş, Editura Nico, 2009, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-546-007-2
 • Şeulean, Aurel, Monografia localităţii Cucerdea, Casa de editură,,Mureş", Târgu-Mureş, 2010, ISBN 973-7937-19-8
 • Teşculă, Ioan, Pagini de Istorie de pe Târnava Mare. Comuna Vânători până în anul 1918. (Vânători, Archita, Feleag, Mureni, Şoard), Editura Nico, Târgu Mureş, 2012 ISBN 978-606-546-229-8