S.R.D.

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

<metadesc>Societatea Anonimă Română de Navigaţiune pe Dunăre - SRD</metadesc> <metakeywords>Societatea Anonimă Română de Navigaţiune pe Dunăre, SRD, S.R.D.</metakeywords>

MR.png
NAVE ROMÂNEŞTI
PORTURI ROMÂNEŞTI
COMPANII NAVALE
ÎNSEMNE VEXILARE

S.R.D. (Societatea Anonimă Română de Navigaţiune pe Dunăre) a fost o societate de transport şi construcţii navale înfiinţată în 1914 şi desfiinţată în 1948.

Istoric

Societatea a fost constituită de către Banca Românească, Banca Agricolă, Banca Marmorosch Blank & Co., Commerz und Diskontobank, Banca Comercială Română, Banca Generală Română, Banca de Scont din Bucureşti, Banca de Credit Român, Banca Comerţului, firma Fratelli Bach şi G. Fernic. La momentul înfiinţării avea un capital de 15 milioane lei aur, iar prima emisiune de 7,2 milioane lei aur a fost acoperită printr-un aport în natură (62 şlepuri cu o capacitate totală de 76.600 tone, un remorcher cu o putere de 350 CP, 4 elevatoare plutitoare cu o capacitate de descărcare de 440 tone pe oră şi 2 milioane lei numerar).

Acţiune emisă de S.R.D. în 1919

Societatea avea sediul în Bucureşti şi dispunea de o divizie de exploatare la Brăila precum şi de 17 agenţii de exploatare în porturile: Vâlcov, Chilia-Nouă, Ismail, Tulcea, Isaccea, Reni, Galaţi, Brăila, Silistra, Olteniţa, Giurgiu, Turnu-Severin şi Timişoara. Societatea dispunea şi de reprezentanţi în porturile Belgrad, Budapesta, Bratislava, Viena şi Regensburg.

Înainte de al doilea război mondial, societatea a avut un capital subscris şi vărsat în întregime de 80 milioane lei, divizat în 160.000 de acţiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 500 lei. Capitalul era în proporţie de 94% românesc şi 6% străin.

Conducerea era asigurată de un consiliu de administraţie format din 10 membri, un preşedinte, un vicepreşedinte şi un administrator delegat. Pe lângă acest board de conducere mai funcţiona şi un comitet de direcţie format din 4 membri şi un director general, aceştia având ca obiectiv de activitate rezolvarea chestiunilor curente ale societăţii.

Statistici

Statisticile publicate în 1939 în lucrarea „Enciclopedia Română”, referitoare la perioada 1929 - 1938, ne arată un fragment din bogata activitate a acestei societăţi. Cea mai mare parte din capacitatea de transport era dedicată mărfurilor. Şi numărul de călători care apela la serviciile ei era unul însemnat, cifrându-se an de an în jurul valorii de 100.000.

<lines size=550x200 title="Călători şi mărfuri transportate de SRD între anii 1929-1938" ymin=0 ymax=250000 colors=008000,FF7F00,4682B4,BC8F8F xlabel ylabel=10 grid=xy legend>

,Mărfuri diverse (t) , Produse petroliere (t) , Călători , Mărfuri şi bagaje (t)

1929,132598,69430,121411,31056 1930,162300,79000,154394,20700 1931,176400,44500,119000,18000 1932,163900,26600,97980,12000 1933,214000,44500,91800,13100 1934,195000,48500,93602,14371 1935,242000,45400,130382,11919 1936,209100,48000,92812,13085 1937,202240,42920,97175,13129 1938,191880,39910,91650,12600 </lines>

Desfiinţarea

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial şi instaurarea noului regim, soarta S.R.D. a fost pecetluită. Prin Legea Naţionalizării din 1948 compania împreună cu toate bunurile ei a fost trecută în patrimoniul statului.

Bibliografie

  • ***Enciclopedia României, volumul IV, Asociaţia Ştiinţifică pentru Enciclopedia României, Bucureşti 1939 p. 105