Utilizator:Cornel Munteanu

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Curriculum vitae

 • Prof.univ.dr. Cornel MUNTEANU , istoric şi critic literar
 • Data şi locul naşterii: 9 aprilie 1956, Cetatea de Baltă, Alba
 • Părinţii: Ioan Muntean, Eugenia Tătar

Studii

 • elementare: Şcoala generală nr.1 Blaj-Alba (1963-1971)
 • liceale : Liceul pedagogic “Horia, Cloşca şi Crişan”, Abrud-Alba (1971-1976)
 • universitare: Filologie ( rom-franc), Universitatea Suceava, (1978-1982)

Funcţii

 • învăţător, Şcoala generală Făget-Alba (1976-1978)
 • profesor lb. şi lit. rom, Liceul industrial nr.4 Satu Mare ( 1982-1989),
 • profesor lb. şi lit. rom.Liceul teoretic “Doamna Stanca” Satu Mare ( 1990-1991)
 • lector univ.la Facultatea de Litere, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava ( 1991-1992), titularul Cursului Marii Clasici -lector univ. la Facultatea de Litere, Universitatea de Nord Baia Mare (1992-1999), conf.univ.dr. la Facultatea de Litere, Universitatea de Nord Baia Mare(1999-2003), iar din 2004, prof.univ.dr., titularul Cursului Marii Clasici
 • lector invitat la Catedra de Filologie Română, Universitatea ELTE, Budapesta ( 1994-1999 şi 2001-2005)

Doctorat: specialitatea Teoria literaturii, Pamfletul ca literatură, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca, 1997 Domenii de competenţă: LITERE: Istoria literaturii române (Marii Clasici), teoria literaturii, stilistică poetică JURNALISM: Scriitura şi genurile de presă,Tehnici de redactare, Istoria presei,Cultură şi civilizaţie europeană; la masterat: Eminescu şi modernismul european, Critica şi istoria literară în secolul XX 1994-1999, 2001- 2005, ca lector de limbă şi literatură română la Catedra de Filologie Română din cadrul Universităţii ELTE Budapesta, Ungaria: cursuri şi seminarii de Limba română actuală, Stilistică şi versificaţie, Literatura română, Publicistică, Dicţionar poetic eminescian, despre cultura şi literatura românilor din Ungaria

 • am susţinut la Gyula, în comunitatea românilor din Ungaria, conferinţe despre cultura, ştiinţa şi literatura română, în context european
 • am colaborat cu Institutul Cultural Român din Budapesta, în organizarea unor mese rotunde şi simpozioane, despre cultura şi literatura română.

referent şi corector: manuale de limba română pentru românii din Ungaria; Dicţionar român-maghiar (Akademia kiado, Budapest, 2004); subiecte de bacalaureat pentru liceul românesc din Gyula (2005).

Colaborări la reviste

 • peste 300 de articole, cronici, recenzii, materiale de opinie şi atitudine publicate în:Steaua,Tribuna, Familia, Convorbiri literare, Viaţa românească, Jurnalul literar, România literară, Luceafărul, Studia Philologia (Cluj), Poesis, Aurora, Bucovina literară;

în străinătate: Lumină lină (New York, USA),Clipa ( Anaheim, USA), Foaia românească, Calendarul românesc ( Gyula, Ungaria), Convieţuirea ( Seghedin, Ungaria),Annales ( Gyula-Ungaria), Observatorul românesc (Munchen-Germania) Colaborări la volume colective: Eonul Blaga-Intâiul veac, cooord. Liviu Petrescu,Ed.Albatros, Bucureşti, 1997; Buletinul Ştiinţific al Universităţii Baia Mare, coord. Georgeta Corniţă, Ed. Umbria, Baia Mare, 2000, 2001, 2005 Iniţiative culturale: redactor la revista Solstiţiu ( Satu Mare),1990-1991, Pleiade (1991-1992) Debutul absolut: revista Limba şi literatura română, 1975, cu poezie Debutul editorial: studiul Marin Preda. Fascinaţia iubirii, 1996 Opera tipărită: G.Galaction-La Vulturi, tabel, prefaţă, comentarii critice de CM, critică literară, Ed.Albatros, Bucureşti, 1995 Marin Preda.Fascinaţia iubirii,critică literară, Ed.Didactică şi Pedagogică, Buc., 1996 Romulus Guga- Polifonia unei voci, critică, Ed.Tipomur, Tg.Mureş, 1998 Pamfletul ca discurs literar, teorie literară, Ed.Minerva, Buc., 1999 Laurenţiu Fulga, studiu monografic, Ed.Dacia, Cluj Napoca, 2001 Lecturi neconvenţionale, studii de critică literară, Ed.Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2003 Românii din Ungaria, I.PRESA, Editura Noi, Gyula, Ungaria,2006 Românii din Ungaria, II.LITERATURA , Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009 Ediţii critice: Gala Galaction- La Vulturi, selecţie de texte,tabel cronologic, prefaţă şi comentarii de Cornel Munteanu, Ed.Albatros, Bucureşti, 1995

În pregătire

Satira eminesciană

Conferinţe în calitate de invitat special

 • 14 mai 2005, Universitatea ELTE, Budapesta, Anticipaţia românească
 • 14-15 nov.2005, Gyula, Ungaria, consfătuirea cadrelor didactice din şcolile româneşti din Ungaria, Creaţia culturală a românilor din Ungaria,
 • 28 martie 2006, Institutul Cultural Român din Budapesta, Corupţie versus literatură


Referinţe critice selective

 • în reviste: Dan Mănucă, Convorbiri literare,nr. 3/ 2000

Gh.Glodeanu, Steaua nr. 2-3 / 1998; George Mirea, Familia, nr. 3/ 2001; Gh.Glodeanu, Jurnalul literar, nr. 2-3 / 2000 În volume: Dumitru Micu, Istoria literaturii române,compendiu, Ed.Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999; D.Micu, Literatura română contemporană, Ed.Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000; Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti, Ed.Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2001; colectiv Biblioteca Jud. Petre Dulfu Baia Mare, Autori maramureşeni, Ed. Umbria, Baia Mare, 2000, Clujul literar,1950-2005, Editura casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005 citări în Dicţionarul general al literaturii române, vol.I,II,III, şi prezentare de dicţionar, Munteanu, Cornel, în vol.IV, literele L-O, Editura Univers Enciclopedic-Academiei, Bucureşti, 2005

citari pe site-uri: www.scriitoriromani.ro/autori, www.icr.ro/romana/budapesta_program _martie_mai_06.html, www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro, www.ecumenica.cnet.ro/ jurnal2002. asp, www.eokik.hu/publikaciok/MHT14.PDF, www.unibuc.ro/eBooks/filologie/dindelegan/45.pdf, Carmen Radu, Facultatea de Litere Bucuresti, citare în Rolul componentei asertive în discursul polemic actual, în rev. Filologie, Universitatea Bucuresti, nr.45 Jakab Attila, citare de articol, în revista EOKIK nr.14, Budapesta, 2005 (Többszörösen Kisebbségben Műhelytanulmány) Premii literare: Marele Premiu la Concursul de eseu şi critică literară, cu eseul Panait Istrati-Dialogul Sinelui cu lumea, Paris-Bucureşti, 1991 Premiul pentru critică literară al Editurii Proema, Baia Mare, 2000 Premiul pentru critică literară, vol.Romulus Guga-Polifonia unei voci, Cărţile anului, Baia Mare, 1999 Premiul pentru critică literară, la vol. Lecturi neconvenţionale, Cărţile Anului, 2003

Apartenenţa la organizaţii profesionale

 • Asociaţia culturală “Les Amis de Panait Istrati ( 1992);
 • Asociaţia culturală “Lucian Blaga”, Cluj, ( 1993),
 • membru consultant în boardul ABI (American Biographical Institute), Carolina de Nord, USA, 1999
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 1999

Adresa, telefon, e-mail: 430113 Baia Mare, Aleea Nouă, nr. 1, sc.D. ap.52, mobil 0721213340; e-mail: muntcor@yahoo.com, cormunteanu@yahoo.com