Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar a fost creată la sfârşitul anului 2002 la iniţiativa Consiliului Judeţean Bihor (România) şi a Autoguvernării Locale Hajdú-Bihar (Ungaria), care au recunoscut rolul important pe care îl joacă cooperarea transfrontalieră în domeniile de interes comun pentru procesul integrării europene.

Constituirea Euroregiunii are ca şi scop stimularea unor noi căi de cooperare între comunităţile celor două ţări, conform obiectivelor stabilite: menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate, identificarea domeniilor potenţiale de cooperare transfrontalieră, organizarea şi coordonarea activităţilor menite să promoveze cooperarea în domeniile stabilite, implementarea programelor concrete în domeniile de interes reciproc, promovarea colaborării Euroregiunii cu alte organizaţii internaţionale şi sprijinirea membrilor Euroregiunii în procesul de integrare europeană.

Consiliul Euroregiunii este cel care decide asupra acceptării de noi membri, iar în cazul ieşirii vechilor membri ia cunoştinţă asupra voinţei acestora exprimată în scris. Drepturile şi obligaţiile membrului care părăseşte Euroregiunea vor fi lichidate doar după aprobarea Consiliului Euroregiunii. Cererile de aderare la Euroregiune şi declaraţia de accept, cât şi cererea privind intenţia de părăsire a Euroregiunii trebuie înaintate Comitetului director, care, după exprimarea unei opinii asupra acestor cereri, le transmite Consiliului. Admiterea în Euroregiune intră în vigoare din momentul aprobării cererii de către Consiliu. Noul membru admis va plăti aceeaşi taxă ca toţi ceilalţi membri, dar proporţională cu perioada de timp rămasă din anul curent. Mărimea acestei sume va fi stabilită şi în hotărârea Consiliului de acceptare a aderării noilor membri.

Conceptul de dezvoltare regională

Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la reducerea şomajului şi nu în cele din urmă să conducă la o îmbunatăţire a nivelului de trai.

Dezvoltarea regională este încurajată economic şi politic atât de către Uniunea Europeană (U.E.) cât şi de către statele participante la UE. Principiile dezvoltării regionale au stat la baza dezvoltării multor state europene, rolul acestora fiind de a reduce decalajele economice din interiorul lor cât şi de a apropia, din punct de vedere economic, statele Uniunii Europene. Trebuie să remarcăm progresele economice pe care ţările cele mai sărace ale (Grecia, Portugalia şi Spania) UE le-au obţinut ca urmare a aplicării principiilor de dezvoltare regională. Produsul intern brut a crescut semnificativ în aceste ţări. Pentru a putea elimina decalajele economice ale propriilor regiuni, multe ţări europene au decurs la divizarea propriului teritoriu în regiuni de dezvoltare. Avem aici cazul Germaniei (care este împărţită pe landuri), al Franţei, al Italiei, al Belgiei etc. Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională s-au înfiinţat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul României. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judeţe. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale. Cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regională îl reprezintă regiunea de dezvoltare, constituită ca o asociere benevolă de judeţe vecine. Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritorială şi nu are personalitate juridică.

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:

  • diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
  • îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de asistenţă pentru ţările membre (fonduri structurale şi de coeziune);
  • corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, care contribuie la dezvoltarea economică şi care este în conformitate cu prevederile legale şi cu acordurile internaţionale încheiate de România.

Principiile care stau la baza elaborării şi aplicării politicilor de dezvoltare regională sunt:

  • Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al comunităţilor regionale;
  • Parteneriatul între toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale;
  • Planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe şi proiecte) în vederea atingerii unor obiective stabilite;
  • Cofinanţarea - contribuţia financiară a diverşilor actori implicaţi în realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.

Legături externe