Bătălia de la Târgovişte (6/16 – 8/18 octombrie 1595)

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Bătălia de la Târgovişte (6/16 – 8/18 octombrie 1595). Atacul oştilor principelui Transilvaniei, Sigismund Báthory (1581 – 1599, 1601 – 1602), domnului Ţării Româneşti, Mihai Viteazul (1593 – 1601), şi domnului Moldovei Ştefan Răzvan (aprilie – august 1595) asupra garnizoanei otomane.

La o zi după retragerea otomanilor (18 octombrie 1595), cetatea Târgovişte este supusă asediului de către oştile aliaţilor (c. 30 000 de oameni). Apărarea oraşului fusese încredinţată beylerbey-ului de Trapezunt, Ali paşa şi unui corp de 5 000 de ieniceri.

Întăriturile construite de marele vizir, Koca Sinan paşa, au fost incendiate. Sinan paşa trimite 5 000 – 6 000 de oşteni rumelioţi în ajutorul asediaţilor. Înainte de a ajunge sunt atacaţi de un grup de 300 de români şi dispersaţi. Până seara, cetatea cade, soldaţii otomani sunt nimiciţi, iar Ali paşa luat prizonier şi închis în cetatea Chioar: „Iar Batâr [Sigismund Báthory], Mihai vodă [Mihai Viteazul] şi Ştefan [Ştefan Răzvan], cu toate oştile, veniră de ocoliră cetatea din Târgovişte şi îndată fu aprinsă. Turcii, câţi fură acolo, toţi pieriră, iar pre Ali-paşa, îl prinseră viu şi-l trimiseră în temniţa Chiutvarului” (Letopiseţul cantacuzinesc).

Bibliografie orientativă

  • George Marcu (coord.), Enciclopedia bătăliilor din istoria românilor, Editura Meronia, Bucureşti, 2011