Prima şcoală românească

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Clădirea şcolii - astăzi muzeu

Prima şcoală românească se află în interiorul curţii Bisericii „Sfântul Nicolae” din cartierul istoric Şchei, în Braşov. Primele cursuri în limba română au avut loc aici în 1583. În prezent clădirea adăposteşte muzeul cu acelaşi nume, sub conducerea filologului Vasile Oltean.

Cronologie

Mai jos este redată cronologia şcolii aşa cum reiese ea din istoricul afişat în interiorul ei:

 • secolele al XI-lea - al XII-lea se scrie „Omiliarul”, manual şcolar
 • 1292 cronica locală consemnează biserica
 • 15 decembrie 1399 Papa Bonifaciu al IX-lea aminteşte lăcaşul de cult şi învăţătură
 • 1556 - 1583 diaconul Coresi tipăreşte în Şchei primele cărţi de circulaţie în limba română
 • 1559 se predă şcolii „Catehismul” coresian
 • 1570 diacul Oprea (dascălul şcolii) scrie „Ohtoihul” în limba română
 • 1587 Protopopul Iane scrie primul text braşovean în limba română
 • secolul al XVI-lea - dascălul Barbu Horban scrie primul manual de filozofie
 • 1628 - 1633 protopopul Vasile scrie prima cronică cu subiect românesc din ţară (1292 - 1633)
 • 1731 dascălul Petcu Soanul editează în Şchei primul almanah (calendar) din ţară
 • 1724 protopopul Florea Baran scrie primul act cu alfabetul latin
 • 1743 protopopul Radu Tempea II scrie „Cronica Şcheilor” (1391 - 1743).
 • 1757 dascălul braşovean Dimitrie Eustatievici scrie prima „Gramatică” în limba română
 • 1740 protopopul Eustatie Grid ridică etajul şcolii
 • 1797 protopopul Radu Tempea V tipăreşte „Gramatica Românească”
 • 1821 - 1828 - 1850 popasurile lui Anton Pann în Şchei
 • mai 1848 George Ucenescu sugerează poetului Andrei Mureşanu melodia imnului „Deşteaptă-te, române!”.

Bibliografie

 • Oltean, Vasile - Şcoala românească din Şcheii Braşovului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989