Creasta Cocoşului

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare
Creasta Cocoşului
Categoria a IV-a IUCN (rezervaţie naturală)
Botiza 2009 07.JPG
Soră-cu-frate (Melampyrum nemorosum) - specia floristică semnalată în arealul Munţilor Gutâi
Informaţii generale
Poziţie Actual Maramures county CoA.png Judeţul Maramureş
Oraş apropiat Baia Mare
Coordonate 47° 42‘ 14“ N 23° 50‘ 28” N
Suprafaţă 50 ha
Înfiinţare 1977, declarat în 2000
Administrator Ministerul Mediului şi Pădurilor
Vezi şi Arii protejate în judeţul Maramureş

Creasta Cocoșului este o rezervație naturală de tip geologic, floristic şi faunistic, situată în judeţul Maramureş, pe teritoriul administrativ al comunei Deseşti.

Localizare

Aria naturală se află în partea central-nordică a județului Maramureș și cea nord-vestică a Munților Gutâi (grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, ce aparțin de lanțul muntos al Carpaţilor Orientali) pe teritoriul sud-estic al satului Mara[1].

Înființare

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000[2] (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 50 de hectare[3].

Aria naturală reprezintă o zonă montană (stâncării, abrupturi calcaroase, doline, poiene, păduri, pajişti şi păşuni) de interes geologic, faunistic, floristic şi peisagistic, din Munţii Igniş (Gutâi). Denumirea rezervaţiei a fost dată de localnici, pe considerentul aseamănării vârfurilor stâncoase (privite dintr-un anumit unghi) cu o creastă de cocoș.

Biodiversitate

Creasta Cocoșului este o zonă naturală cu o gamă diversificată de floră și faună, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre.

Crin de pădure (Lilium martagon)

Flora este constituită din arbori și arbusti cu specii de: brad (Abies alba), molid (Picea Abies), pin (Pinus), zâmbru (Pinus cembra), zadă (Larix), fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excelsior), jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis), păducel (Crataegus monogyna), alun (Corylus avellana), zmeur (Robus idaeus), măceș (Rosa canina) sau afin (Vaccinum myrtillus L.)[4].

La nivelul ierburilor vegetează rarități floristice cu specii de garofiță (Dianthus carthusianorum), gălbinele (Lysimachia punctata)[5], limba cucului (Botrichium lunaria)[6], drețe (Lysimachia nemorum), crin de pădure (Lilium martagon), soră-cu-frate ( Melampyrum nemorosum), siminic (Antennaria dioica)[7], ţâţa oii (Pulmonaria officinalis), brândușă de toamnă (Colchicum autumnale), ciuboțica cucului (Primula vernis), coada șoricelului (Achillea millefolium), ţintaură (Centaurium umbellatum) sau floarea paştilor (Anemone nemerosa).

Fauna rezervației este una diversificată și bine reprezentată de mai multe specii (unele periclitate şi protejate prin lege) de mamifere, păsări, reptile sau amfibieni (cerb, căprioară, lup cenușiu - mamifer aflat pe Lista roşie a IUCN[8], mistreţ, vulpe roşcată, râs; acvilă de munte, acvilă țipătoare mică, cristel de câmp, mierlă, sfrâncioc roșiatic, codobatură, bufniță; șopârla de munte, salamandră).

Atracții turistice

Biserica de lemn din Deseşti

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, arii protejate, zone naturale), astfel:

 • Biserica de lemn „Sf. Paraschiva” din Desești construită în secolul al XVIII-lea și inclusă în decembrie 1999 pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, împreună cu alte șapte biserici din judeţul Maramureș.
 • Rezervația naturală Mlaştina Iezerul Mare (0,5 ha)
 • Aria protejată Cheile Tătarului (15 ha)
 • Munții Igniș

Vezi şi

Note

 1. Protectedplanet.net - Creasta Cocoșului - delimitarea ariei protejate; accesat la 16 iunie 2013
 2. Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000, accesat la 16 iunie 2013
 3. Apmmm.anpm.ro - Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș; accesat la 16 iunie 2013
 4. Marasilva.ro - Arii protejate în județul Maramureș - Creasta Cocoșului; accesat la 16 iunie 2013
 5. Specia floristică Lysimachia punctata este cunoscută și sub denumirea populară de iarbă-de-lungoare
 6. Limba cucului mai este cunoscută și sub denumirea de floarea dragostei
 7. Siminicul mai este cunoscut în unele zone ale țării sub numele de parpian
 8. Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Canis lupus ; accesat la 16 iunie 2013